Notícies i recursos

La convocatòria de subvencions 2009 del Injuve apareixerà en breu publicada al B.O.E

Gabriel Alconchel, el director general del Injuve es va reunir aquest dimarts 5 de maig amb diferents associacions juvenils per informar-los sobre la convocatòria de subvencions 2009 adreçades a associacions juvenils.

La reunió es va celebrar a l’edifici del Consejo de la Juventud de España a Madrid i Gabriel Alconchel es va comprometre que per 2010, la quantitat d’aquestes subvencions no disminueixi malgrat la crisi econòmica actual.

Els programes prioritaris d’aquests ajuts seran: la inserció laboral, joves immigrants, prevenció de parts no desitjats i l’enfortiment institucional de les associacions

 

Altres responsables del Injuve van explicar el funcionament, els aspectes més pràctics i van resoldre alguns dubtes que el programa informàtic necessari per a sol·licitar aquestes subvencions pugui ocasionar-los-hi.

El marge que tindran les associacions per presentar la seva sol·licitud serà de 30 dies a partir de la publicació al B.O.E.

 

Més informació