Notícies i recursos

Jornada Joves, Equipaments i Espai Públic

El dimecres 10 de març es va celebrar la Jornada Joves, equipaments i espai públic al Casal de Joves El Kaliu de Lliçà de Vall, organitzada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental amb el suport de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Lliçà de Vall.


 


 

Hi van assistir unes 70 persones, entre els que hi havia professionals de joventut (tècnics, dinamitzadors, informadors, educadors socials, tècnics de salut, dinamitzadors de l’espai públic, etc.) del Vallès Oriental, professionals de joventut d’altres comarques, de la Diputació de Barcelona, de les coordinacions territorials de la Secretaria de Joventut a Barcelona, Lleida i Tarragona, regidors de joventut, representants d’entitats i una delegació de la cooperativa educativa Koinòs de Sardenya.

 

 

El sociòleg expert en joventut, Jesús Sanz, havia rebut l’encàrrec del Consell Comarcal del Vallès Oriental de fer una diagnosi sobre els equipaments juvenils de la comarca. Després de la benvinguda de l’Alcalde de Lliçà de Vall, Andreu Carreras, i del conseller comarcal de joventut, David Ricart, Jesús Sanz va presentar la diagnosi, amb una perspectiva crítica, identificant semblances i diferències a la comarca, des d’una descripció dels equipaments i des d’una anàlisi dels projectes d’intervenció socioeducativa, posant l’èmfasi en la participació jove i en els mecanismes i indicadors d’avaluació.

Van seguir la ponència dos blocs de presentacions breus d’experiències. Per una banda es van presentar diferents models de participació dels joves en la gestió dels equipaments juvenils (Palau Solità i Plegamans, Santa Maria de Martorelles i Lliçà de Vall), a fi de posar sobre la taula diferents elements que afavoreixen o dificulten l’empoderament dels joves en la gestió dels equipaments.

 

 

 

Per altra banda es van presentar dues experiències d’intervenció a l’espai públic (Sant Celoni i Granollers), a fi d’aportar elements de reflexió sobre els requeriments que haurien de tenir els equipaments juvenils per a donar resposta a les necessitats detectades pels professionals que treballen amb joves fora dels equipaments.

 

Finalment es va fer un debat entorn les diferents presentacions.

 

La Jornada va servir per a reflexionar entorn els diferents graus d’implicació dels joves en la gestió dels equipaments juvenils, com promoure aquesta implicació, com vetllar per a la representativitat dels diferents joves en els òrgans de gestió, com atraure als equipaments els joves que no en són usuaris, com es treballa a l’espai públic entès com a espai exterior, fora dels equipaments, i quines connexions i coordinació cal que hi hagi entre el treball que es fa amb joves dins i fora dels equipaments, entre els diferents professionals.

 

Altres elements de reflexió i d’aprofundiment es treballaran en dos seminaris que es realitzaran al Casal de Joves El Kaliu, de Lliçà de Vall, els dies 24 de març i 7 d’abril. El primer seminari es centrarà en els reptes que han de tenir els equipaments juvenils davant les noves necessitats dels joves i el segon es centrarà en l’avaluació dels equipaments juvenils.

La valoració de la Jornada ha estat molt positiva, en tots els aspectes. De totes maneres, queda pendent enllaçar més i millor el treball que es fa dins dels equipaments i el que es fa fora. Tot i que en general sembla que hi ha una bona predisposició per al treball transversal i interdisciplinari, cal establir millors nexes de connexió i coordinació entre ambdós àmbits de treball amb joves.

 

Per últim, a la Jornada hi va haver uns grans absents: els joves.

Reportatge realitzat per Carles Vila Mumbrú (soci 65), Tècnic de Joventut de Lliçà de Vall

 

Si ets sòcia o soci AcPpJ i vols fer un reportatge sobre qualsevol esdeveniment, trobada, xerrada… relacionat amb les o els Professionals i les Polítiques de Joventut, envia’ns un correu a: i ens posarem en contacte amb tu.