Notícies i recursos

Jornada I les drogues, què? recursos i estratègies per treballar amb joves

La Secretaria de Joventut va organitzar el passat dimarts 15 de juny una jornada per abordar el treball amb joves en relació amb les drogues. Una jornada centrada en el discurs cap a la prevenció i la reducció de riscos associats al seu consum

 
 
 
Una cinquantena de professionals vinculats al món de la joventut, tècnics i tècniques de les polítiques locals de joventut, professionals d’entitats juvenils, van ser els i les assistents a aquestes jornades.

Es va iniciar la sessió amb la benvinguda del Secretari Eugeni Villalbí que va centrar la seva intervenció en el tracte “tremendista” dels mitjans de comunicació envers la joventut, tant en el consum de drogues, com en d’altres qüestions relacionades amb la joventut que sempre posen de manifest aquesta visió negativa.

 


 

Es va continuar amb la conferència Els joves i les drogues en l’actualitat, a càrrec de David Pere (psicòleg social) en què es va tractar principalment tot allò que envolta al jovent, les característiques estructurals de l’etapa juvenil, per acabar incidint en com tot això s’interrelaciona amb el consum de drogues entre els joves. Aquí es va parlar de temes tan interessants per entendre de forma holística l’estat de la qüestió, com:

        La societat d’hiperconsum, caracteritzada pel capitalisme de consum i l’economia orientada a la demanda, on el consumidor està molt ben informat i és reflexiu i infidel, i per això la publicitat i el màrketing tenen un paper tant important, d’intent de fidelització.

        El consum emocional, en què allò important és sentir-se bé, el desig de benestar, el confort psíquic, una persona consumeix per un mateix, per produir-se plaer a un mateix. I les drogues esdevenen un bé de consum més.

       Els desajustos estructurals, que es caracteritzen per la precarietat laboral i l’alt preu de l’habitatge, que dificulten l’emancipació juvenil, així com els llargs itineraris acadèmics que provoquen joves sobrequalificats.

         Les conseqüències emocionals, que provoquen totes aquestes característiques en el jovent passen per desajustos emocionals, deguts a les altes expectatives que no es veuen resoltes i provoquen insatisfacció.

         La crisi econòmica, amb la què el jovent no s’ha vist tan afectat, ja que ja es trobava en crisi; la despesa econòmica en les sortides d’oci ha baixat, però no el número de sortides d’oci, ja que és el consum d’identitat i d’emocions el que preval per sobre del consum d’un producte físic.

         Les noves tecnologies, que han suposat sobretot, una diferenciació del jovent cap al món adult i que ha provocat canvis en les xarxes socials, fins al punt d’establir nous rituals de pas, ja que si abans el pas del món infantil al
juvenil es donava amb l’inici de consum de tabac i cànnabis, ara es dóna amb el consum de noves tecnologies.

 

La següent conferència va ser sobre la recerca Oci nocturn i substàncies psicoactives, sobre l’avaluació de les polítiques i intervencions de salut pública amb adolescents i joves en espais d’oci nocturn a Catalunya, a càrrec de Noel García. Recerca feta a partir d’entrevistes personals, qüestionaris i observació participant amb tècnics i tècniques de grups de reducció de riscos en relació al consum de drogues, a homes i dones promotores de locals d’oci nocturn, i a adolescents i joves consumidors i no consumidors. Amb aquest estudi van arribar a estructurar la seva recerca en cinc grans blocs:

1. L’oci nocturn com a fenomen en xarxa, en què l’espai de diversió i oci és el context de consum per excel·lència, i el risc relacionat amb el consum de drogues necessita d’una gestió responsable.

2. Els límits i possibilitats d’intervenció sobre la xarxa d’oci nocturn, partint de les campanyes informatives sobre el consum de drogues, en què veiem que les intervencions són individuals, quan ens trobem que l’oci és un fenomen en xarxa i, per tant, hi ha una responsabilitat col·lectiva sobre el consum.

3. La invisibilització del consum, com a estratègia dominant, en què les polítiques públiques només dirigeixen la seva atenció a les substàncies il·legals i a les sancions corresponents, i es responsabilitza els promotors d’oci nocturn d’aquests consums.

4. La reducció de riscos com a estratègia en relació al consum, en què constatem que aquestes polítiques fan visibles el consum i treballen en la gestió dels riscos. El consum és un fenomen que existeix i no es pot obviar.

5. Les polítiques públiques, l’oci nocturn i la reducció de riscos, com a mirada transversal per tal d’establir sistemes formals d’interlocució que facilitin la incorporació de polítiques públiques de gestió de riscos.

 

 

A partir d’aquí les jornades es van centrar en experiències directes. La primera que se’ns va presentar va ser el projecte Q de festa! Nits de Qualitat, projecte de la Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat per a la prevenció i reducció de riscos en l’oci nocturn. Q de festa! és un distintiu que reconeix els locals i esdeveniments d’oci nocturn que compten amb recursos i serveis relacionats amb la salut, el benestar i la qualitat pels seus usuaris i usuàries, com són informació sobre salut i drogues (prevenció, conductes de risc…); formació al personal que treballa en oci nocturn sobre reducció de riscos i prevenció; informació específica sobre el consum d’alcohol i la conducció; accés gratuït a aigua per les usuàries i usuaris que ho sol·licitin; informació sobre la xarxa de mitjans de transport públic; i màquines expenedores de preservatius. Aquests són els serveis bàsics, que es poden complementar amb serveis extra, com poden ser taps per les orelles, una carta específica de còctels sense alcohol, espai chill-out, o assistència mèdica, entre d’altres.

 

Mirades que opinen, iniciativa promoguda per l’espai jove de l’ajuntament de Pineda de Mar. Es tracta d’un material audiovisual que van crear un grup de joves de la població sobre les seves opinions i perspectives sobre el consum de drogues. Es tracta d’una experiència on es promouen els i les joves com a agents de salut. Aquest material audiovisual s’ha complementat amb una guia didàctica elaborada juntament amb els professionals de referència del projecte, dirigida a professionals per abordar el treball amb joves en qüestió de drogues.

 

 

Les últimes activitats de la jornada, van ser uns tallers, el primer sobre Anàlisi de material preventiu, en què es va reflexionar en grups sobre diversos materials informatius.

Per últim, es van portar a terme diversos tallers, entre ells el taller Anem de festa, portat a terme per
Victor Galán, educador d’Energy Control
. Vam reflexionar sobre les drogues i l’ús que es pot fer d’elles, partint d’un ús recreatiu i responsable, no de l’abús i, per tant, un ús problemàtic. La perspectiva es centra en el treball amb consumidors i consumidores de drogues, que es preocupen per la seva salut, i sense deixar de consumir, volen fer-ho de la manera més responsable, i menys problemàtica per la seva salut. Una adequada informació és fonamental a l’hora de prendre la decisió de consumir o no, i en el cas de fer-ho, poder evitar els riscos associats. Es va treballar l’elaboració d’un material informatiu per a joves assistents a un “botellón”, en què la informació no obviava la part recreativa i positiva, com poden ser relacionar-se amb els altres, divertir-se, intentar lligar, alhora que es centrava en els aspectes a evitar, com les baralles i els accidents, donant recomanacions per poder evitar els riscos associats, com l’ús de transport públic, la utilització de preservatius, la quantitat i la freqüència amb què has de beure, entre d’altres.

 

 

 

Les jornades van finalitzar d’una forma molt original, amb un concert del Victor Galán i el seu grup de rap a la Sala d’Art de la Secretaria.

 


 

Webs relacionades amb la jornada i si voleu tenir més informació sobre el tema:

www.spora.ws / www.qdefesta.cat / www.energycontrol.org

www.pdsweb.org / www.elpep.info / www.laclara.info

www.sexejove.cat / www.somnit.org / www.edpac.org

 

Fotografies i reportatge realitzat per Belén Rodríguez (sòcia 113), Tècnica de Joventut de l’Ajuntament de Cornellà.

Si ets sòcia o soci AcPpJ i vols fer un reportatge sobre qualsevol esdeveniment, trobada, xerrada… relacionat amb les o els Professionals i les Polítiques de Joventut, envia’ns un correu a: "> i ens posarem en contacte amb tu.