Notícies i recursos

Investigador social per a recerca sobre entitats juvenils. (Eixample, BCN)

Denominació del lloc de treball: Tècnic per a estudi sociològic

Nom de la Empresa, entitat o institució ofertant: Coordinadora Infantil i Juvenil de l’Eixample

Data límit de presentació de currículums: 12 d’octubre

E-mail: – www.eixample.org

Funcions:

  • Dissenyar i elaborar un estudi sobre l’estat dels locals i equipaments juvenils i les demandes i necessitats dels i les joves del districte en aquest tema.
  • Recollida d’informació i elaboració de les conclusions

Durada i Jornada laboral: 20 hores setmanals. Horari flexible

Remuneració i categoria laboral: sou de 800€ bruts mensuals 

Tipus de contracte: Contracte temporal. Finalització de contracte 31 de desembre

Es demana:

  • Conèixer el món associatiu juvenil i infantil de la ciutat.
  • Capacitat comunicativa.
  • Estudis de sociología o similar.
  • Domini d’ofimàtica i internet.
  • Horari flexible.

Es valora:

  • Ser o haver estat membre d’una entitat juvenil o infantil de l’Eixample.
  • Experiència remunerada o voluntària de característiques similars.
  • Incorporació immediata.

Altres: Data d’incorporació, entre 15 i 24 d’octubre.