Notícies i recursos

Gerència del CNJC

Denominació del lloc de treball : Gerent del CNJC
Nom de la Empresa, entitat o institució ofertant: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, CNJC
Data finalització recepció CV : 18 de juliol de 2008
Adreça: Pl. Cardona, 1-2, baixos i 1r pis 08006 Barcelona
Telèfon de contacte: 93 368 30 80
E-mail:
 

Tasques i Funcions:

Coordinació del personal; Planificació, gestió i execució de projectes; Gestió econòmica i

comptable; recerca de fonts de finançament i tramitació de subvencions; Interlocució i

representació del CNJC a nivell institucional; Relació continuada amb les entitats membres.

Durada i Jornada laboral:

Remuneració i categoria laboral:  Contractació indefinida de 35 hores setmanals.
 Sou brut 28.144,00 euros.

Requisits:

1. Experiència en organització i/o gestió d’entitats sense afany de lucre.

2. Experiència en gestió de personal i capacitat de dinamització d’equips de treball.

3. Trajectòria associativa, i coneixement del món associatiu juvenil.

4. Experiència en gestió econòmica.

5. Coneixement en la relació amb les administracions públiques (representació, interlocució,

relacions institucionals o tramitació de subvencions…).

6. Nivell C de català o perfecte domini del mateix.

7. Incorporació immediata.

8. Coneixements informàtics (entorn Windows, paquet Office, Internet…).

 

Es valorarà

9. Titulació universitària.

10. Coneixements en gestió comptable.

11. Coneixements d’anglès.