Notícies i recursos

GATS cerca animador, dinamitzador de joves (El Prat de Llobregat)

Busquem una persona amb perfil de tècnic animador-dinamitzador de joves.

Es tracta d’una feina per estar en contacte directe i quotidià amb els/les joves de la

ciutat. És el treball al costat dels joves i executant de manera directa programes i

accions, garantint un treball de proximitat.

 

Requisits:

 

· Titulació mínima: Batxillerat superior / Formació Professional de 2n grau o

equivalent (cicles formatius de grau superior)

· Coneixement de la llengua catalana (nivell C) i castellana, a nivell oral i escrit

 

Es valorarà:

 

· Aptituds

– Capacitats relacionals i de dinamització

– Iniciativa, innovació i desenvolupament de noves propostes

– Treball en equip

 

· Coneixements

– Office, TIC’s i Internet 2.0

– Coneixement ciutat (serveis, recursos, moviment associatiu i jove)

 

· Experiència

– Dinamització de col.lectius i/o activitats.

– Activisme en tecnologies de la informació

– Formació específica en l’àmbit de joventut

– Trajectòria de caràcter participatiu com a jove

 

Tasques a desenvolupar:

 

· Dinamització juvenil:

o Estudiants dels centres d’educació secundària (i grup de corresponsals dels instituts), desenvolupant el projecte PIDCES

o Al territori i espais de socialització

o Entitats juvenils (suport activitats, assessorament, estímul de les dinàmiques associatives i participatives)

 

· Posar a l’abast de tots els/les joves de la ciutat una informació relativa a tots els àmbits del seu interès: estudis, treball, participació, habitatge, cultura, salut, oci, turisme

 

· Elaborar la documentació necessària (memòries, indicadors, subvencions, etc)

 

· Treball en coordinació amb la tècnica de joventut i la direcció del centre

 

Oferim:

· Jornada 37,5h/set (horari de matins i quatre tardes, amb una certa flexibilitat)

· Contracte per suplència de maternitat.

· Incorporació Immediata

· Retribució aprox. de 18.500 € bruts anuals

· Procés de selecció: Enviar currículum fins el 11/03 a:

 

GATS

Grups Associats pel Treball Sociocultural

C/ Riu Llobregat, 47, baixos

El Prat de Llobregat

Tel. 93 379 56 37