Notícies i recursos

Formació en Joventut de la Secretaria de Joventut de la Generalitat

La Secretaria de Joventut juntament amb l’Escola d’Administració Pública ofereixen als professionals í responsables polítics de joventut de les administracions públiques un programa de formació gratuït consistent amb 3 mòduls formatius de 20 hores cadascun. En breu s’iniciaran els dos primers cursos a la demarcació de Tarragona i Terres de l’Ebre, i el segon per a la demarcació de Lleida . Els interessats s’hi poden inscriure mitjançant la següent web .