Notícies i recursos

Es busquen projectes interessants per a joves

joventutbp
La Plataforma de Bones Pràctiques en l’Àmbit de la Joventut vol continuar creixent aquest 2014 i fa una crida per rebre noves propostes.
En el darrer mes, la Plataforma ha rebut dotze propostes de projectes adreçats als joves que, afegits a la seixantena que ja es van recollir l’any passat i a la cinquantena que s’espera rebre amb aquesta nova convocatòria, sumaran més d’un centenar de propostes. Aquesta xifra certifica la bona salut del sector professional que es dedica a desenvolupar projectes de suport i promoció juvenil, però posa també en evidència la poca visibilitat i prestigi social que té aquest àmbit dels serveis públics. Això és justament el que es mira de combatre des de l’AcPpJ amb la plataforma de bones pràctiques: consolidar una eina de treball professional i de difusió pública.
La plataforma es va posar en marxa durant el 2013 per recollir i difondre informació sobre projectes que es puguin considerar de bones pràctiques i que, per tant, puguin ser presos com a exemples a reproduir o imitar en altres indrets. Un consell d’experts va triar tretze projectes d’entre més d’una seixantena i els va disseccionar amb tot detall, per descobrir-ne les virtuts, els potencials i també les dificultats. La plataforma proposa als professionals del sector que debatin sobre els projectes i que en proposin d’altres, de manera que la informació sobre cadascun d’ells es vagi actualitzant de forma constant.
Amb aquesta segona crida es pretén seleccionar com a mínim, sis nous projectes que s’afegiran als tretze que ja hi són des de fa un any. Els projectes antics es van actualitzant de forma periòdica amb la informació facilitada pels seus responsables o amb les crítiques i suggeriments dels usuaris, i els nous aporten visions i perspectives diferents de la joventut i ajuden a completar el ventall de temàtiques, interessos i necessitats juvenils que són atesos per aquests projectes.
Qualsevol persona pot proposar nous projectes amb un simple comentari o enllaç penjat a la plataforma, però s’intenta implicar de manera especial els professionals del sector. Quan arriba una nova proposta, el consell d’experts recull informació sobre tots els aspectes tècnics i organitzatius in’avalua les virtuts a partir de trenta criteris que es fan públics en la plataforma i que, entre d’altres, revisen el nivell de professionalitat, la participació, la comunicació, el respecte a valors com la diversitat, i l’eficàcia dels seus resultats. Quan un projecte supera un mínim de criteris, és considerat com a bona pràctica i s’incorpora a la plataforma, de manera que se sotmet a la crítica i la valoració pública del sector professional i de tots els seus usuaris potencials.
Els projectes poden ser de qualsevol municipi de Catalunya, amb independència del seu tamany o zona geogràfica, es poden dedicar a qualsevol tema que resulti d’interès per als joves i poden estar gestionats per l’administració, per empreses o per iniciatives associatives. Per proposar-los només cal que feu un comentari a la plataforma web, indicant el nom del projecte i alguna referència per poder-hi establir contacte. Si el proposant vol mantenir l’anonimat pot ser-ho també amb un simple missatge electrònic a l’AcPpJ ( ).
Aquest 2014, el Consell Avaluador el formen Emilia Corona (Cap del Servei de Joventut de l’Ajuntament de Lleida), Enric Miró (empresari del sector de la cultura de proximitat), Carles Viñas (politòleg i tècnic del Servei d’Associacions de Barcelona), Oriol Martin (delegat territoral de Barcelona de la Direcció General de Joventut), Santi Caño (membre de la Junta de l’AcPpJ i responsable de l’Espai Jove Fontana de Barcelona), Pep Guasch (antropòleg i suport tècnic del consell avaluador) i Pep Montes (gestor cultural, periodista i coordinador del Consell Avaluador).
Us recordem que la Plataforma de Bones Pràctiques en l’Àmbit de la Joventut rep el suport de la Direcció General de Joventut de la Generalitat i enguany també, de la Diputació de Barcelona.

Més informació
www.joventut.info/bonespractiques