Notícies i recursos

Emprendimiento Social Juvenil: 18 buenas prácticas

Aquesta publicació encarregada a l’Observatori del Tercer Sector per la Fundación Bertelsmann pretén impulsar l’actual debat sobre la importància i el valor de la participació dels joves en el desenvolupament de la societat i fomentar experiències emprenedores en l’àmbit social.

La publicació reflexa i reconeix el treball que realitzen moltes organitzacions juvenils a l’Estat Espanyol que són experiències d’Empreniment Social Juvenil, un concepte encara nou en la societat espanyola, i que es produeix quan els joves adquireixen compromís i implicació per aconseguir una societat més cohesionada i millor a partir de projectes de millora en el seu entorn social.

S’estructura en dues parts. Una primera on es recull el marc teòric sobre el concepte d’Empreniment Social Juvenil. i la segona on mostra bones pràctiques d’Empreniment Social Juvenil que aporten aspectes de reflexió, aprenentatges i elements que poden ser replicats per altres organitzacions o grups de joves. Es presenten fins a 18 experiències.

 

Descarregueu-vos la publicació a la pàgina web de la Fundación Bertelsmann

Més informació a l’Observatori del Tercer Sector