Notícies i recursos

El Injuve acull les reunions dels òrgans de joventut del Consell d’Europa

Amb motiu de la Presidencia espanyola del Consell d’Europa, el Centre Eurolatinoamericano de Juventud, CEULAJ, situat a la localitat de Mollina (Malaga), acull les dos reunions anuals dels òrgans estatutaris de joventut d’aquest organisme internacional, en concret, las que corresponen al primer semestre del any.

La implicació del Consell d’Europa per afavorir la participació dels joves es materialitza en el seu sistema de cogestió, únic i excepcional en els organismes internacionals. D’aquesta manera, els representants de les ONG de joventut s’asseuen al costat dels delegats governamentals dels estats membres al si dels comitès encarregats de definir les prioritats del sector de la joventut i de formular les recomanacions sobre els programes que es tenen que desenvolupar.

Més informació