Notícies i recursos

Educadors/es en el lleure (Vilanova i la Geltrú).

Actua, S.C.C.L., cooperativa d’iniciativa social que gestiona Serveis d’Atenció a les Persones busca educadors/es en el lleure per Vilanova i la Geltrú.

 

Funcions:

 

-Atenció directa al grup de nois i noies del Servei.

-Realització i desenvolupament de la programació educativa

-Seguiment tutorial dels infants i joves.

-Interlocució amb els pares, mares i altres. Coordinació amb altres agents implicats.

-Participació en la captació de nois i noies.

-Registre de les actuacions realitzades.

 

Oferim:

 

-Jornada de treball a temps parcial (jornada de 9 hores setmanals), en horari de tarda, de dilluns a dijous.

-Sou brut mensual (304,20 €).

-Lloc de treball: Vilanova i la Geltrú.

 

Perfil requerit:

 

-Formació entorn a l’àmbit social i educatiu (educació social, etc.) i/o CFGS d’Integració Social.

-Títol d’educador/a en el Lleure.

-Experiència en el treball amb infants i adolescents en situació de risc d’exclusió social.

-Experiència programant tallers i capacitat per executar-los.

-Residència o afinitat al municipi de Vilanova i la Geltrú.

-Capacitat de treballar en equip, d’avaluar i planificar intervencions, tècniques de programació i avaluació, capacitat de resoldre conflictes.

-Persona compromesa amb el projecte.

-Català nivell C.

 

Data límit d’inscripció

27/10/2009

 

Envieu els vostres currículums a