Notícies i recursos

Dossier temàtic sobre la territorialització de les polítiques de joventut a Catalunya

A l’últim butlletí de novetats del Centre de Documentació Juvenil (CDJ) de la Direcció General de Joventut apareix aquest interessant recull d’estudis, documents, llibres i altres materials en relació a les polítiques de joventut i el territori.

 

Elaborat pel CDJ (Maig 2014), el dossier ens mostra un sumari molt complert de documentació relacionada en polítiques de joventut i territori. Començant per les definicions Descentralització, Desconcentració i Territori que proposa Jordi Casanovas a Política de joventut: glossari de termes (primer llibre editat per l’AcPpJ i publicat per Documenta Universitaria el 2009), aquest recull es diversifica en cinc seccions, a on es recullen estudis, obres generals, normativa existent i notícies en relació a les polítiques de joventut, proposades i implementades a Catalunya. La majoria de documentació correspon als últims deu anys, període en el qual s’ha escrit més sobre la matèria, a on hi ha hagut canvis de tot tipus en les polítiques de joventut i a on també, es troben els primers deu anys de vida de la nostra entitat.

 

A banda dels diversos plans d’actuació de les polítiques de joventut, a la primera part “Polítiques de joventut i territori a Catalunya” també s’enllaça informació sobre diverses jornades i esdeveniments com la primera trobada Municipi i Joventut a Barcelona el 18 i 19 de maig de 2004, d’on va sorgir la primera declaració amb la intenció d’estimular el desenvolupament de les polítiques municipals de joventut i justificar els recursos públics destinats a arribar als seus objectius. També apareixen obres de Pep Montes, Pere Soler o Josep Maria Villena, que contextualitzen aquestes polítiques a nivell local i de país.

 

A la segona part, apareixen obres generals realitzades a l’Estat Espanyol o arreu d’Europa, sobre polítiques de joventut i territori. La tercera i quarta part tracta la normativa existent i les notícies més actuals i relacionades, sobretot, en l’últim Pla d’actuació de polítiques de joventut 2016.

 

Un magnífic recurs que ens pot servir per ubicar-nos i conèixer també, el recorregut de les polítiques de joventut d’aquests últims anys. La bibliografia d’aquest dossier està disponible al Centre de Documentació Juvenil, a la Xarxa de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat i al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya. Encara que també hi trobareu recursos disponibles en línia.

 

Territorialització de les polítiques de joventut a Catalunya – Dossier Temàtic del CDJ –

Nou butlletí de novetats del CDJ – Juliol 2014-

 

El CDJ recull i classifica material documental sobre el món juvenil i el seu entorn, possibilitant la difusió, la consulta, l’estudi i la investigació. És obert al públic en general i en especial a professionals, investigadors i agents socials i polítics que treballen amb joves. Disposa de més de 14.000 documents en diferents suports: llibres, revistes, estudis electrònics, literatura grisa, audiovisuals i una base de dades de premsa amb més de 56.000 notícies sobre joves.

Us recomanem que us informeu sobre el fons en préstec al catàleg del Centre de Documentació Juvenil, i dels seus horaris i la resta de temes al seu web