Notícies i recursos

Direcció i coordinació de centres d’esplai

Objectiu general del Lloc de Treball:

La Fundació Catalana de l’Esplai requereix un/a tècnic/a que s’encarregui de dirigir i coordinar el seguiment d’entitats d’esplai.

La descripció del lloc de treball serà principalment:

          Dirigir, gestionar i coordinar entitats de lleure.

          Dirigir els diversos equips de treball de les entitats.

          Impulsar, coordinar i supervisar els projectes educatius i socials de les entitats.

Responsabilitats i funcions principals:

          Dirigir, supervisar i responsabilitzar‐se de la implementació dels programes, assegurant la qualitat del projecte educatiu i facilitant processos i eines.

          Dirigir l’equip humà al seu càrrec assegurant un bon traspàs de la informació.

          Impulsar projectes a les entitats.

          Relació directa amb els esplais i amb els referents externs relacionats del projecte.

Perfil del Candidat:

          Diplomat/da o llicenciat/da en l’àmbit educatiu (pedagogia, psicologia, Educació Social…)

          Experiència en la gestió de centres educatius, amb capacitat de gestió de recursos econòmics, materials i personals.

          Experiència i/o coneixement de l’administració local

          Capacitat de planificació, lideratge, empatia i visió estratègica.

          Experiència en direcció de projectes educatius i projectes socials.

          Inquietuds innovadores tant a nivell educatiu com social.

          Capacitat de generar aliances i complicitats en els equips.

          Capacitat negociadora i visió estratègica.

          Nivell Alt de Català

          Domini d’eines informàtiques.

          Carnet B1 i vehicle propi

Condicions del lloc de treball:

          Localització: El Prat de Llobregat

          Jornada i horari: Jornada complerta

          Salari Brut anual: Segons conveni del sector

          Incorporació: Immediata

Si esteu interessats, envieu el vostre Currículum abans del dia 29 de Febrer a: