Notícies i recursos

Dinamizador/a de carrer (esportiu)

Dinamizador/a de carrer (esportiu) 
Descripció
S’ofereix feina de DINAMITZADOR CARRER al Pla Comunitari de Trinitat Nova, per dur a terme el projecte “Espai integrador, espai de i per a tots i totes”.

Les tasques a desenvolupar són:
– Intervenció directa amb adolescents en el seus espais naturals (carrer, associació de veïns, etc.)
– Apropament als diferents grups i detecció de necessitats
– Elaboració i execució de propostes amb els adolescents
– Dinamització esportiva (suport en la creació d’equips de futbol i bàsquet)
– Seguiment individualitzat d’infants i adolescents en situació de risc en coordinació amb els serveis de la zona.

Es valorarà:
– Experiència educativa amb infants / joves / famílies.
– Experiència en potenciació de processos participatius.
– Experiència en l’àmbit esportiu (creació d’entitats esportives, organització de lligues i equips, etc.)
– Formació en Educació Social, Educació Física, Animació Sociocultural, Integració Social…
– Bon nivell de català.

S’ofereix:
– Contracte laboral com a MONITOR entre 20 o 25 hores setmanals
– Retribució segons conveni de lleure (450€/mes nets aprox.)
– Horari essencialment de tarda (distribució segons necessitats del projecte)

Mes informació:.

Provincia  Barcelona, Nou barris (trinitat Nova)    
Salari sense especificar.  
Data límit d’inscripció  30/03/2007  
INCORPORACIÓ IMMEDIATA!!

Les persones interessades heu d’adreçar el vostre CV a l’adreça següent: