Notícies i recursos

DINAMITZADORA ALS CENTRES D’ENSENYAMENT DE TERRASSA

OFERTA DE FEINA CISEC

 

 

OFERTADINAMITZADORA AL SERVEI DE DESCENTRALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ ALS CENTRES D’ENSENYAMENT SECUNDARI A TERRASSA.

 

LLOC:Terrassa

DURADA: Anual

INCORPORACIÓ: 21 de gener de 2010

JORNADA: 25 HORES setmanals.

HORARI: Preferentment matins amb alguna tarda.

SOU: 1100€ bruts mensuals (12 pagues)

INTERESSATS: enviar carta de presentació i cv a

Data màxima presentació CV: 17 de gener de 2010

 

 

Les tasques i capacitats que ha de desenvolupar la Dinamitzadora són:

 

1. Garantir l’atenció directa als i les joves dels IES a través Punt d’Informació i les intervencions directes amb els grups-classe.

 

2. Detectar, motivar i donar suport a iniciatives participatives dins i fora de l’IES, generades pel mateix projecte o pels propis joves.

 

3. Dinamitzar, amb especial atenció, als grups de delegats dels IES.

 

4. Planificar, executar i avaluar la Formació de Delegats.

 

5. Conèixer, a nivell municipal, les necessitats de la població adolescent de la ciutat.

 

6. Planificació, execució i avaluació de campanyes i projectes específics del servei

 

7. Redacció de la memòria i informes necessaris per al projectes del servei.

 

 

PERFIL: Animador sociocultural, educació social, pedagog o similar. Disponibilitat matins de dilluns a divendres, flexibilitat alguna tarda. Imprescindible experiència amb joves.

 

Els requisits que ha de complir la persona contractada són:

 

Ÿ                     Formació mínima: cicle formatiu en animació sociocultural o similar. Es valorarà la formació de diplomatura social o alguna altra carrera universitària relacionada amb el sector.

•      Experiència en tasques de dinamització juvenil.

•      Capacitat de gestió i coordinació de temps.

•      Coneixements informàtics a nivell d’usuari (Paquet office, Openoffice)

•      Perfecte ús del català i del castellà parlat i escrit .

•      Ampli coneixement de la realitat juvenil a de la població del municipi.

•      En disposició d’assegurar col·lectivament el coneixement del conjunt dels àmbits i les temàtiques relacionades amb la informació juvenil i en especial les referides a ensenyament, treball, participació, agenda jove, mobilitat juvenil i viatgeteca.

 

També es valorarà en fer la selecció la formació específica en polítiques de joventut.