Notícies i recursos

Dinamitzador PIDCES centres Granollers

OFERTA DE FEINA CISEC

 

LLOC: GRANOLLERS

DURADA: període de prova i indefinit.

JORNADA: 35 hores setmanals .

SOU: 1576.82€ prorratejats.

Horari: Horari de tardes amb 2-3 matins. Disponibilitat horària necessària en caps de setmana.

OFERTA: Dinamitzador PIDCES centres Granollers. Dinamitzador de l’espai el GRA i Centres Cívics. Tasques dinamització de joves.

CONTACTE: CV + carta de presentació a l’atenció de Ylènia Mulero a

 

OBJECTIU PRINCIPAL: Dinamització Juvenil als centres educatius del territori. Dinamització de L’Equipament Juvenil El Gra.

 

TASQUES

1. Coordinació amb els referents del municipi, així com dels equipaments juvenils d’aquest.

2. Coordinació amb el CISEC per la recerca de material informatiu i recursos de dinamització.

3. Responsables de la programació del espai jove el Gra i equipaments de barri..

4. Descentralització dels serveis i recursos del Gra als centres de secundària.

5. Articulació del Consell de Joves Estudiants de Granollers, amb representació de la majoria de Centres de Secundària, a partir dels grups estables que es puguin haver generat a cada centre.

6. Responsables de detectar les necessitats dels i les joves i d’executar les campanyes específiques mensuals, i altres activitats que es derivin del projecte.

7. Potenciar la participació dels adolescents en la vida dels equipaments, en el

programa d’activitats.

8. Participació activa de la vida associativa del barri

 

PERFIL: Animador/a sociocultural, educador/a social, pedagog/a o similar. Disponibilitat complerta. Imprescindible experiència amb joves. Es valorarà visqui en el municipi/comarca i conegui la realitat d’aquest/a.

 

Els requisits que ha de complir la persona contractada són:

 

•        Formació mínima: cicles formatius en animació sociocultural o similar .Es valorar&
agrave; la formació de diplomatura social o alguna altra carrera universitària relacionada amb el sector.

•        Qualificat i amb experiència en tasques d’atenció al públic.

•        Qualificat i amb experiència en tasques de dinamització, de gestió associativa i altres taques administratives.

•        Capacitat de gestió i coordinació de temps

•        Amb coneixements informàtics a nivell d’usuari envers Word, Access, Excel i Internet.

•        Perfecte ús del català i del castellà parlat i escrit amb coneixements suficients de l’anglès parlat.

•        Ampli coneixement de la realitat juvenil a de la població i la comarca.

•        En disposició d’assegurar col·lectivament el coneixement del conjunt dels àmbits i les temàtiques relacionades amb la informació i dinamització juvenil i en especial les referides a ensenyament, treball, participació, agenda jove, mobilitat juvenil i viatgeteca.

 

 

També es valorarà en fer la selecció la formació específica en polítiques de joventut. Es valorarà igualment experiència demostrable i/o inquietuds artístiques i creatives.