Notícies i recursos

Diferents places a cobrir en activitats infantils i juvenils aquest estiu 2009

AJUNTAMENT DE CANOVELLES (BARCELONA)

  • Lleure
    • 3 places Coordinador per a les activitats infantils i juvenils d’estiu

Núm. referència: 20090404O11Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs de mèrits

Titulació: Subgrup C1: Títol de batxiller, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior (anterior Grup C)

Tipus de personal: Personal laboral

Observacions: contracte temporal

 

Data pub.

Butlletí

Núm.

Descripció i dates orientatives

 

 

 

04/04/2009

BOPB

81

Bases específiques

 

 

14/04/2009

DOGC

5358

Convocatòria

04/05/2009

 

 

15 places de Monitor per a les activitats infantils i juvenils d’estiu

Núm. referència: 20090404O12Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs de mèrits

Titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)

Tipus de personal: Personal laboral

Observacions: contracte temporal

 

Data pub.

Butlletí

Núm.

Descripció i dates orientatives

 

 

 

04/04/2009

BOPB

81

Bases específiques

 

 

14/04/2009

DOGC

5358

Convocatòria

04/05/2009

 

 

Lleure

  • 15 places d’Ajudant per a les activitats infantils i juvenils d’estiu

Núm. referència: 20090404O13Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs de mèrits

Titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)

Tipus de personal: Personal laboral

Observacions: contracte temporal

 

Data pub.

Butlletí

Núm.

Descripció i dates orientatives

 

 

 

04/04/2009

BOPB

81

Bases específiques

 

 

14/04/2009

DOGC

5358

Convocatòria

04/05/2009

 

 

Lleure

  • 1 plaça d’Ajudant d’inscripcions per a les activitats infantils i juvenils d’estiu

Núm. referència: 20090404O14Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs de mèrits

Titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)

Tipus de personal: Personal laboral

Observacions: contracte temporal

 

Data pub.

Butlletí

Núm.

Descripció i dates orientatives

 

 

 

04/04/2009

BOPB

81

Bases específiques

 

 

14/04/2009

DOGC

5358

Convocatòria

04/05/2009

 

AJUNTAMENT DE GELIDA (BARCELONA)

  • Lleure
    • 1 plaça de Coordinador de les activitats de l’estiu viu 2009

Núm. referència: 20090411O1Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs oposició

Titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)

Tipus de personal: Personal laboral

Observacions: contracte temporal

 

Data pub.

Butlletí

Núm.

Descripció i dates orientatives

 

 

 

11/04/2009

BOPB

87

Bases específiques. Convocatòria. Temari

02/05/2009