Notícies i recursos

Creació i regulació de la Comisión Interministerial para la Juventud

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret per el que es crea La Comisión Interministerial para la Juventud com a òrgan específic de programes en matèria de joventut de l’Administració General de l’Estat, adscrit al Ministeri d’Igualtat, i es regulen les seves funcions, composició i funcionament.

 

La nova Comissió, que serà presidida a partir d’ara per la Ministra d’Igualtat substitueix a l’actual Comisión Interministerial para la Juventud y la Infancia, i assumeix només les competències de joventut, ja que les quals venia ocupant en relació amb la infància seran exercides a partir d’ara pel Observatorio de la Infancia encarregat de l’anàlisi i seguiment del benestar i qualitat de vida de la població infantil i de les polítiques públiques que afecten a la infància.

 
Per més informació consulteu l’enllaç:

www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2008/refc20081121.htm#Juventud