Notícies i recursos

Coordinador/a de projectes pedagògics i de lleure especialitzat/da en TIC’S

Denominació del lloc de treball:

Coordinador/a de projectes pedagògics i de lleure especialitzat/da en TIC’S en Centre Cívic Jardins de la Pau, El Prat de Llobregat.

Nom de la Empresa, entitat o institució ofertant: Trànsit Projectes, S.L

Data de l’oferta: 23 de juliol de 2007

Telèfon de contacte: 93 478 21 41

Fax: 93 478 43 64

E-mail: (ref. @tic)

Referència : @tic

Tasques, Funcions i Requisits:

  • Ha de ser una persona amb uns bons coneixements informàtics, conèixer i dominar els principals programes de l’entorn Office i l’Adobe Photoshop, a fi de poder impartir classes sobre aquests programes.
  • Ha de poder dinamitzar l’espai multimèdia del centre amb una relació directa amb l’usuari, fent-ne un seguiment continuat.
  • Ha de ser capaç de dissenyar una programació trimestral d’activitats vinculades estretament a la temàtica d’aquest espai.
  • Ha de tenir capacitat per crear, gestionar i actualitzar webs vinculades a les activitats del centre.

Durada i Jornada laboral:

A partir de l’1 d’octubre del 2007 i fins a finals de la gestió (31 de desembre del 2010) A convenir amb la direcció del centre (matins i tardes). 37.5 hores setmanals

 
Remuneració i categoria laboral: 18000 € dividits en 14 pagues (segons el conveni del sector)