Notícies i recursos

Coordinador II congrés ESPLAC

Denominació del lloc de treball. Coordinador per al II congrès d’Esplac
Nom de la Empresa, entitat o institució ofertant: Esplac
Data finalització recepció de CV: 30 de gener de 2008
Adreça: Avinyó, 44 2n
Telèfon de contacte: 93 302 61 03
E-mail:

Tasques i Funcions:

 • Les assignades com a membre de la Secretaria Tècnica dins l’Àrea Pedagògica.
 • Planificació, organització, seguiment i coordinació del desplegament del II Congrés d’Esplac.
 • Desenvolupar les tasques de suport a la comissió de treball i dinamització de la participació dels esplais al II Congrés.
 • Participar en els espais de coordinació, que s’escaiguin, amb altres entitats i/o institucions que siguin referents en aquest projecte.
 • Elaboració i coordinació de la propera publicació de la col·lecció L’Esmolet.

Durada i Jornada laboral: Contracte per obra i servei a 20h/setmana

Remuneració i categoria laboral: Sou segons conveni

Tipus de contracte: Pla ocupacional

Es valorarà:

 • Titulació universitària mitjà o superior, preferentment en el camp de la pedagogia i del’educació i/o social.
 • Títol de Director/a d’entitats de lleure infantil i juvenil.
 • Experiència en la direcció, gestió i coordinació de projectes formatius.
 • Capacitat d’iniciativa, organització i autonomia personal.
 • Coneixement del món associatiu en general i de la formació en el lleure.
 • Coneixement i experiència en la redacció de documents de treball i publicacions.
 • Coneixement d’Esplac i del seu funcionament.
 • Coneixement dels sistemes operatius línux i windows a nivell d’usuari, de gestió de correu electrònic i d’internet.