Notícies i recursos

Coord. de projectes culturals i tècnic d’acció social ACJC

Denominació del lloc de treball: Coord. de projectes culturals i tècnic d’acció social
Nom de la Empresa, entitat o institució ofertant: Associació de Casals de Joves de Catalunya
Data límit de lliurament de currículums és el dimarts 15 d’agost
Persona i Telèfon de contacte: Maria Bermejo (93 601 16 16)
La l’adreça electrònica
Referència: “coordinador/a projectes culturals”

Tasques i Funcions:

 • Donar suport a les diverses activitats d’interrelació i d’intercanvi, així com a les activitats d’acció social de la federació.
 • Suport i promoció de les comissions organitzadores dels projectes culturals d’interrelació entre casals
 • Relació amb les entitats participants.
 • Recerca de finançament i recursos.
 • Gestió dels aspectes tècnics de les activitats: contractació de serveis externs, gestió de la planificació, etc.
 • Suport a la planificació, execució i avaluació de les activitats.
 • Promoció de la xarxa intercasalera en temes d’acció social.
 • Suport a la comissió d’acció social

Durada i Jornada laboral: Jornada laboral de 30 hores setmanals

Remuneració i categoria laboral:. Sou brut mensual aproximat de 1.454,86 €.

Tipus de contracte: Contracte de 6 mesos, prorrogable.

Requisits:

 • Ser diplomat en educació social, pedagogia o similar.
 • Tenir coneixements contrastats de Casals de Joves de Catalunya i/o de l’àmbit associatiu juvenil.
 • Coneixement i experiència en el disseny i gestió d’activitats associatives.
 • Flexibilitat horària.

Incorporació prevista: setembre 2008

Es Valorarà

 • Ser membre d’una entitat vinculada al Moviment Laic i Progressista.
 • Capacitat d’iniciativa i de treball en equip.
 • Títol de monitor/director de temps lliure.