Notícies i recursos

Convocatòria Tècnic Joventut Consell Comarcal Maresme

Institució: Consell Comarcal Maresme
Sistema de selecció: Concurs
Titulació: Grup B: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent
Altres requisits: Nivell C de Català o equivalent
Tipus de personal: Personal laboral
Observacions: Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i BOE
Matèries: Joventut

Data pub. Butlletí Núm Descripció i dates associades    
  22/03/2007 BOPB 70 Oferta pública  
  27/03/2007 DOGC 4850 Oferta pública  
  27/04/2007 BOE 101 Oferta pública  
  07/05/2007 BOPB 109 Bases generals  
  27/09/2007 BOPB 232 Bases generals i específiques