Notícies i recursos

Convocatòria Responsable Tutories Escola LLiure El Sol

Denominació del lloc de treball: Responsable de tutories
Nom de la Empresa, entitat o institució ofertant : Escola Lliure El Sol
Data finalització de CV: El 30 de gener
Adreça: carrer Avinyó, 44 3r ,   Barcelona
E-mail:

Tasques i Funcions:

 • Coordinació de l’àmbit de tutories
 • Seguiment, suport i assessorament dels alumnes cap a l’obtenció de la titulació oficial de monitors-es, directors-es
 • Docent de les sessions de tutoria dels cursos de monitors-es i directors-es de lleure infantili i juvenil
 • Recerca de llocs de pràctiques pels alumnes
 • Control dades estadístiques sobre l’alumnat
 • Participació a espais de debat i comissions que facin referència a l’àmbit d’actuació
 • Gestió de les titulacions oficials de monitors-es i directors-es

Durada i Jornada laboral: 37,5 hores setmanals

Remuneració i categoria laboral: Retribució segons escala salarial de l’entitat

Altres condicions: Les sessions de formació es realitzen en caps de setmana (aproximadament uns 15 caps de setmana a l’any). S’ha de tenir disponibilitat d’una quinzena sencera durant el mes d’agost, per romandre a la casa de colònies on es realitza la formació.

Incorporació la primera setmana de març.

Requisits:

 • Titulació Universitària de grau mitjà o superior. Preferentment Pedagogia, Educació Social,…..
 • Títol de Monitor-a de lleure infantil i juvenil
 • Títol de Director-a de lleure infantil i juvenil
 • Capacitat d’iniciativa, organització i autonomia personal
 • Experiència en docència

Es valorarà:

 • Coneixement del món associatiu en general i dels moviments educatius de lleure en concret
 • Coneixement del Moviment Laic i Progressista i el seu funcionament
 • Coneixement de word, excel, i acces i de gestió de correu electrònic i d’internet