Notícies i recursos

Constitució del Consell Assessor del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat

Ahir dimecres es va constituir formalment el Consell Assessor del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat que s’encetarà al  setembre del 2008. L’AcPpJ fou convidada a assistir en aquest acte, on els representants de les 6 universitats que organitzen el màster (UdG, ULL, URV, UAB, UB i UPF) van fer una presentació sobre els continguts, organització i funcionament del Màster.

En aquesta trobada també hi assistiren representants de l’Observatori Català de la Joventut, de la Diputació de Barcelona, dels Ajuntaments de Barcelona, Tarragona i Girona, de la Federació de Municipis de Catalunya, del Co·legi d’Educadores i Educadors de Catalunya, del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs, del Col·legi de Pedagogs, del Consell Nacional de la Joventut i de la Societat Catalana de Pedagogia. A més, també hi assistiren diverses personalitats en l’àmbit de l’adolescència i la a joventut, com en Pep Montes o en Jaume Funes.

Després de la presentació del màster, diversos membres del Consell Assessor van aportar les seves opinions respecte el curs (contingut, públic objectiu, cost, temporalització…), posant tots molt èmfasi en la necessitat de l’existència d’aquesta oferta formativa. Des de l’AcPpJ valorem també molt positivament que es reprengui l’oferta formativa oficialment reconeguda en l’àmbit de les polítiques de joventut, i ens congratula conèixer que, encara que sigui en una escala major, bona part dels continguts i el format de funcionament serà molt similar al curs d’especialització en polítiques de joventut que organitza l’AcPpJ, fet que valida aquest. A la vegada celebrem també la constitució d’aquest Consell Assessor que aproximarà el curs a la realitat que es viu fora de la universitat.

Som conscients, però, que aquest curs no dóna cobertura a la totalitat de les necessitats formatives dels professionals en joventut, i per tant continuarem treballant per a definir quin hauria de ser el conjunt de formació que  els professionals necessiten pel correcte desenvolupament de les seves tasques

Més informació sobre el màster.