Notícies i recursos

CISEC Convoca plaçes d' animadors socioculturals

CISEC. Centre d’informació i Serveis a l’estudiant de Catalunya.

Convoca plaçes d’ animadors socioculturals.
Funcions:

 

  • Atenció presencial dels i les joves amb la comunicació interpersonal com a eina fonamental .
  • Gestió interna de les demandes d’informació rebudes per qualsevol de les vies. Recepció, selecció, classificació, recerca, manteniment i producció, si s’escau, de material informatiu , amb els diferents dispositius del programa “informaciojovebcn”.
  • Manteniment de les cartelleres informatives del punt d’informació a cada IES.
  • Disseny, organització i i realització d’accions informatives grupals en estreta col·laboració amb els equips docents dels centres.
  • Promoció de nous grups i entitats en funció d’interessos comuns.Connectar els joves d’entre 12 i 16 anys amb la xarxa juvenil del territori.
  • Coordinacions permanents amb la xarxa de serveis , equipaments i teixit associatiu juvenils dins del territori per a exercir-ne les complicitats i col·laboracions necessàries.
  • Coordinació amb els Punts d’Informació Juvenil per a l’exposició i orientació informativa.
  • Coordinació amb la xarxa juvenil del territori ( serveis municipals –casals de joves, espais joves,…- i entitats per a la realització d’activitats i projectes conjunts.
  • Coordinació amb el referent del CES corresponent.
  • Disseny i dinamització d’activitats amb representants d’alumnes. Disseny i dinamització d’activitats amb grups d’alumnes del CES. Coordinació amb companys i companyes d’altres CES i districtes.

Data límit de presentació de currículums: 30 de maig de 2009.
Més informació: Tel.93.301.39.78 – www.cisec.org