Notícies i recursos

CISEC cerca un/a Dinamitzador/a juvenil per Granollers

Funcions:

 

    • Informar, orientar als joves del territori d’acord al ventall de possibilitats que la societat li ofereix en allò que li interessa, per tal que pugui prendre una decisió per sí mateix, independentment, però amb el millor coneixement possible sobre la matèria.

 

    • Elaboració de documents i material de suport 2.0 sobre temàtiques concretes i noves realitats emergents en l’àmbit juvenil.

 

    • Elaborar i implementar estratègies per analitzar les necessitats dels joves i les seves opinions.

 

    • Disseny, desenvolupament i valuació de projectes de dinamització i suport a grups de joves, entitats i col•lectius per la realització de projectes socioeducatius, culturals i comunitaris.

 

    • Elaborar una programació estable d’activitats dirigides a adolescents, joves i entitats juvenils del territori.

 

    • Informació i dinamització als centres de secundària.

 

    • Realització d’activitats conjuntes i intercanvi d’experiències amb d’altres espais i equipaments de la ciutat.

 

    • Coordinació amb els agents/serveis/organismes del territori.

 

    • Participar activament en la xarxes territorials i sectorials en matèria de dinamització juvenil i gestió cultural.

 

    • Donar suport a les accions impulsades des del Servei de Joventut de l’Ajuntament de Granollers.

 

Perfil/Requisits:

 

    • Formació de diplomatura, llicenciatura o grau en l’àmbit de les ciències socials.

 

    • Coneixement de les Polítiques de Joventut.

 

    • Domini del català escrit i parlat.

 

    • Experiència professional mínima de 2 anys vinculada a la dinamització juvenil, el treball amb entitats i la gestió cultural

 

Conjunt de qualitats, coneixements i habilitats que valorarem en relació a la convocatòria:

 

    • Coneixement de la realitat juvenil del territori de Granollers.

 

    • Domini de les noves TIC: Coneixement del paquet Office i en l’àmbit de les xarxes socials, programes de gestió, emmagatzematge i presentacions 2.0.

 

    • Capacitat comunicadora Perfil comunicador

 

    • Habilitats en el lideratge de grups

 

    • Bon gestor/a de la informació

 

    • Capacitat de treball en equip

 

    • Professional imaginatiu i dinàmic

 

Si us interessa la oferta, envieu el vostre C.V a abans del 13/10