Notícies i recursos

Cap del Servei de Joventut i Dona a l'Ajuntament de Mataró

OFERTA DE TREBALL DE  L’AJUNTAMENT  DE  MATARÓ

 

 

                               CAP DEL SERVEI DE JOVENTUT I DONA

 

 

 

Funcions:       Gestió i coordinació del personal al seu càrrec. Donarà les directrius per a l’elaboració de programes i pressupostos. Farà el seguiment de l’acompliment del programa d’Actuació Municipal i impulsarà accions per assolir-ne els objectius. Planificarà la temporització de l’execució dels diferents plans i programes que desenvolupa el Servei i supervisarà i avaluarà els tècnics que els duen a terme. Proposarà aspectes metodològics comuns a tots els programes. Coordinació amb els caps de Servei i Organismes Autònoms Municipals vinculats amb el desenvolupament dels programes i plans transversals de l’Ajuntament. Relacions externes amb institucions, entitats i agents socials. Impulsarà la creació, funcionament i dinamització dels Consells de Participació.

 

 

Perfil:             Titulat universitari mitjà o superior (Ciències Socials i/o Humanitats). Domini de català i castellà. Experiència laboral en projectes vinculats als àmbits de JOVENTUT i/o DONA.

 

 

 

 

LES PERSONES INTERESSADES S’HAN D´’ADREÇAR AL WEB DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ: www.mataro.cat  on trobaran les bases de la convocatòria i els requeriments per a participar-hi. Si aquests s’acompleixen, han de cursar la sol·licitud directament a l’Ajuntament de Mataró.

 

 

Si teniu qualsevol dubte podeu adreçar-vos a:

ABR Action Consulting, S.A.