Notícies i recursos

Augmenta l’atur entre els joves

Els joves són un dels col·lectius més afectats per la crisi econòmica. Les xifres d’atur registrades entre els més joves segueixen incrementant dia rere dia, i avui la taxa d’atur juvenil a l’Estat espanyol és la més alta de tota la Unió Europea

El darrer trimestre del 2008, un 23% dels joves catalans de 16 a 29 anys estava a l’atur, segons reflecteixen les dades de l’Enquesta de Població Activa. La taxa d’atur no es pot llegir aïlladament, sinó que cal sumar-hi la temporalitat laboral i la baixa quantia dels sous.

La darrera Enquesta de Joventut palesa que un 62% dels joves cobra un sou igual o inferior a 1.000 euros mensuals nets, i que la temporalitat laboral ja afecta el 43,7% dels menors de trenta anys, el triple de la temporalitat registrada entre els adults.

La mateixa situació es repeteix al Regne Unit, Itàlia, Grècia o Hongria, països que registren taxes d’atur superiors al 20%.

La dada optimista la posen els analistes, que calculen que en menys de deu anys aquest col·lectiu serà un dels més sol·licitats per les empreses, a causa del descens de la piràmide de població.

Més informació