Notícies i recursos

Animador/a Sociocultural

Denominació del lloc de treball : 1 animador/a Sociocultural
Nom de la Empresa, entitat o institució ofertant : Iniciatives i Programes SL
Telèfon de contacte: 653869103,  tardes, a partir de les 16.00 h.
Persona de contacte: Mario Granados
E-mail:

Tasques i Funcions: anàlisis, programació suport associativisme, foment participació

Àrea de treball: Districte de Sant Andreu de Barcelona (ubicat en un equipament)

Durada i Jornada laboral: 30 hores setmanals, bàsicament en horari de tarda i caps de setmana  

de l’1 d’abril a 31 de juliol (possibilitat continuïtat passat l’estiu)

Requisits – Perfil :

  • 2 anys d’experiència en el camp de la dinamització juvenil.
  • Coneixements informàtics a nivell d’usuari de Word, Acces, Excel, Internet, Power Point i Acrobat Reader..
  • Perfecte ús del català i del castellà parlat i escrit
  • Capacitat de comunicació amb el públic i amb els agents socials.
  • Capacitat de diagnòstic per saber emmarcar les demandes dels usuaris
  • Capacitat de gestió i  organització
  • Mínim de 23 anys i preferentment no sobrepassar els 40