Notícies i recursos

Al·legacions de l’AcPpJ respecte als canvis a la Llei de Polítiques de Joventut

L’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut ha presentat aquestes al·legacions a la Direcció General de Joventut i al Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya, entre altres entitats i organismes.

El CEESC i el COLPIS donen suport a aquest manifest.

 

 

Desprès de que el passat 26 de maig comprovéssim des de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) que l’Avantprojecte de Llei Òmnibus modificava i derogava diversos articles de la Llei de Polítiques de Joventut aprovada l’octubre de l’any passat, la Junta i diferents sòcies i socis es van posar a estudiar aquests canvis. Desprès de l’estudi inicial, l’AcPpJ va creure necessari redactar un document d’al·legacions corresponents a aquests canvis que en aquest comunicat us adjuntem.

 

Les polítiques de joventut foren, fins a l’aprovació de la Llei de Politiques de Joventut l’octubre de 2010, la única competència exclusiva de la Generalitat prevista a l’Estatut de 1979 no regulada. Durant més de 30 anys, per tant, les polítiques de joventut s’han desenvolupat a Catalunya sense una pauta comunament acceptada, sota el lliure determini dels governants que en cada moment han estat responsables de les administracions. Entre moltes altres dificultats, aquesta situació ha portat a les polítiques de joventut a un desplegament desigual i desequilibrat al conjunt del territori, amb criteris diversos i tot sovint contradictoris, amb la construcció i habilitació d’infraestructures de forma desordenada, amb nivells de qualitat majoritàriament deficients tant pel que fa al seu equipament com al contingut dels seus serveis. Tot i que la llei aprovada l’octubre de l’any passat era només de mínims i fa necessari un llarg recorregut per al seu desplegament posterior, va incloure disposicions i mesures que permetien dissenyar un sistema de serveis i recursos ordenat, tipificant criteris per garantir mínims de qualitat. Aquestes disposicions són, justament, les que es retiren en virtut del nou Avantprojecte de Llei.

Si s’aproven les modificacions de la Llei de Polítiques de Joventut previstes en el nou Avantprojecte de Llei, quedarà en la mà del responsable polític que hi hagi en cada moment a l’administració autonòmica i a totes les administracions locals la definició de criteris, continguts i dimensió dels serveis i recursos adreçats als joves. Aquesta ha sigut, justament, la situació que durant més de trenta anys ha condemnat les polítiques de joventut a Catalunya a una situació de desordre, desequilibri, ineficàcia i malbaratament de recursos públics.

Els joves, motor de canvi i desenvolupament de la nostra societat, i ara greument perjudicats pel context de crisi econòmica i pel gran increment de la taxa d’atur, necessiten de forma imperiosa una disposició legal que garanteixi serveis i recursos en quantitat suficient, amb garantia de qualitat i gestionats amb criteris específicament pensats per a la seva realitat i característiques concretes.

Per tot plegat, l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) sol•licita que es retirin de l’Avantprojecte totes les modificacions previstes a la Llei de les Polítiques de Joventut. Igualment, l’AcPpJ sol•licita que el Govern apliqui la Llei de Polítiques de Joventut d’acord amb el seu redactat actual i amb totes les garanties.

 

Consulteu el document d’al·legacions sencer de l’AcPpJ

 

Aquest document ha estat enviat al Director General de Joventut, a la Federació Catalana de Municipis, l’Associació Catalana de Municipis, el Consell Nacional de Joventut de Catalunya, el Consell de la Joventut de Barcelona, al Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya i a tots els Grups Parlamentaris que formen part de la Comissió de les Polítiques de Joventut al Parlament de Catalunya.

 

 

 

 

 

 

El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya i el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya donen suport a aquest manifest.