Notícies i recursos

Acció Social i Ciutadania ha elaborat un avantprojecte de Llei de polítiques de joventut

El passat 21 d’abril es va publicar l’Edicte, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tal d’examinar el dit avantprojecte i per formular-hi les al·legacions i les observacions que es considerin oportunes.


Hi ha temps en el termini de 20 dies hàbils i comptadors des de l’endemà d’aquesta publicació i amb la finalitat de donar participació als interessats en el procés d’elaboració de l’ avantprojecte de Llei esmentat, se sotmet a informació pública.

L’avantprojecte de Llei es pot examinar a la pàgina web del Departament d’Acció Social i Ciutadania, http://www.gencat.net/benestar i, en hores d’oficina, a la seu del Departament d’Acció Social i Ciutadania (pl. de Pau Vila, 1, tercera planta, Palau de Mar, 08039 Barcelona), a la seu de la Secretaria de Joventut (c. Calàbria, 147, 08015 Barcelona), a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut (c. Calàbria, 147, 08015 Barcelona) i als Serveis Territorials del Departament a Barcelona (c. Tarragona, 141-147, 08014 Barcelona), a Girona (c. Emili Grahit, núm. 2, 17002 Girona), a Lleida (av. del Segre, núm. 5, 25007 Lleida), a Tarragona (av. Andorra, núm. 7 bis, 43002 Tarragona) i a les Terres de l’Ebre (c. Ruiz d’Alda, núm. 33, 43870 Amposta).

 

Avantprojecte de Llei de Polítiques de Joventut