Compareixença a la Comissió de Polítiques de Joventut del Parlament

Des de l’ACPJ hem fet arribar les següents necessitats i prioritats dels i les professionals de joventut al Parlament de Catalunya

Fa més de quaranta anys que a Catalunya s’apliquen polítiques de joventut. I des de en fa 12 tenim la Llei que estableix el marc normatiu i competencial. Citant la mateixa Llei:

El capítol III  professionals i instruments d’execució de les polítiques de joventut s’inicia així:  “L’execució de les polítiques de joventut, d’acord amb aquesta llei, es concreta per mitjà de la feina dels professionals de les polítiques de joventut”.

I més endavant, en el següent article, el 33 defineix a aquests professionals com: “les persones que es dediquen de manera professional a la recerca, el disseny, la direcció, l’aplicació o l’avaluació de plans, programes o projectes destinats a les persones joves, des de les administracions públiques, l’empresa privada o el teixit associatiu, en el marc de les polítiques de joventut”. 

La pròpia llei reconeix a les i els professionals de joventut com a les persones encarregades de materialitzar i desenvolupar les polítiques de joventut, com els interlocutors vàlids, autoritzats i imprescindibles per a què aquestes creixin i millorin. Tanmateix, el nostre col·lectiu ha patit de forma generalitzada condicions de treball insuficients, amb elevats índexs de precarietat i amb un escàs reconeixement tècnic i professional.

Des de l’associació hem seguit amb interès aquesta comissió, i hem escoltat per part de diferents actors i grups parlamentaris la necessitat d’actualitzar aquesta llei. Nosaltres entenem que és imprescindible. Si volem que les polítiques de joventut siguin considerades essencials i arribin de manera òptima a tots els joves, cal modificar la llei i incloure tres punts clau:

 1. Obligatorietat de la figura del professional de joventut amb una ratio que en determini el nombre adequat. 
 2. Categoritzar les figures i perfils professionals de joventut 
 3. Dotar econòmicament a les polítiques de joventut perquè aquestes es puguin desenvolupar correctament.

Ho detallem punt per punt. 

 1. Obligatorietat/ Ratio: 

Què volem dir amb obligatorietat? Doncs que ens cal una llei, equiparable a la llei de serveis socials, és a dir, una llei on sigui obligatori la figura dels professionals de joventut, així com una ràtio que determini el nombre de professionals que pertoca per un determinat nombre de joves. 

Què està passant actualment? Doncs que a l’àmbit municipal cada ajuntament decideix si fer o no polítiques de joventut. Trobaríem ajuntaments on no existeix aquesta regidoria, o d’altres on és compartida. Ciutats de 50.000 habitants amb un sol treballador de joventut, i pobles de 10.000 amb un equip de 3 persones. En resum, cadascú fa l’aposta que vol, i si no vol no la fa i no passa res.

Per a municipis menors de 5.000 habitants, la DGJ contempla la figura de les tècniques compartides. És a dir, persones que gestionen les polítiques de joventut a diversos municipis alhora. I sovint aquests porten 5, 6 o 7 municipis alhora. Doncs, ni així cobreixen tota la demanda.

Actualment s’estima que hi ha 1.200 professionals en l’àmbit de la joventut a tot el territori català. Aquesta dada la sabem gràcies al Cens de Professionals en l’àmbit de la joventut a Catalunya, 2018. I uns 1.672.570 joves a tot el territori català (EJC 2017). Si fem el càlcul hi ha 1 professional de joventut, per cada 1.400 joves. 

Amb aquestes dades queda palesa la urgència d’establir  l’obligatorietat dels professionals de joventut, i la necessitat de determinar-ne el nombre adequat a través d’un càlcul racional, que permeti desenvolupar aquestes polítiques amb qualitat i fer que arribin a tots els joves del país.

 1. Categoritzar les figures i perfils professionals de joventut 

La segona reivindicació, podria considerar-se una continuació de la primera. Comencem aquest apartat citant de nou la llei, però el màxim que podem fer és enumerar les funcions genèriques que ha de tenir un professional de joventut, d’una llista, sense especificar a qui correspon cada una d’aquestes funcions.

Tot i que, existeixen de manera oficiosa nombroses figures que a tots ens sonaran, com ara: tècnica de joventut, tècnica compartida, tècnica comarcal, dinamitzadora, informadora juvenil o educadora de carrer; la llei actual no ni determina les funcions, ni les nombra ni les categoritza. 

Al no estar regulat, veiem convocatòries per a treballar a l’administració, oposicions, on per a ser coordinador, cap d’àrea, o tècnic/a de joventut no cal tenir un grau. No és necessari tenir una carrera universitària, perquè moltes d’aquestes ofertes tenen categoria d’administratiu, és a dir C1. Ja de per sí seria bastant surrealista que per fer una tasca de manera professional, tant es pugui presentar un físic quàntic com un graduat en belles arts, i encara ho és més que pugui acabar de cap d’àrea una persona amb batxillerat i el títol de monitor de lleure.

No es tracta de menystenir a ningú per tenir o no estudis superiors, però quan per exemple mirem l’ajuntament, tothom té clar les categories, les funcions, i els estudis de per exemple: l’arquitecte, l’aparellador o el delineant.

Així doncs, cal que la nova llei incorpori quins son els professionals de joventut, quin perfil i estudis han de tenir, quina categoria correspon d’ells, i quines han de ser les seves tasques i les funcions. Entenem que és una qüestió bàsica i de mínims.

 1. Dotar adequadament a les polítiques de joventut. 

Per últim, però com s’acostuma a dir, no per això el menys important. La darrera reivindicació imprescindible que cal aplicar és la dotació de recursos.

Sense una dotació econòmica i material suficient no poden existir uns serveis de qualitat, ni un desenvolupament real i transformador de les polítiques de joventut. El tema del pressupost actual, no és un problema d’aquest any, o d’aquest govern. Al nostre entendre és un problemàtica estructural que cal resoldre amb urgència.

Actualment es destinen de forma directa 35 M€ en polítiques de joventut. El que representa un 0,08% del pressupost actual. D’aquesta xifra encara podem restar-ne els diners que es destinen a la xarxa d’albergs, i si filéssim més prims els salaris dels treballadors. I al final, el que en quedaria seria ben poca cosa per desenvolupar programes i accions concretes pels joves.

És cert, que algú podria dir que joventut s’ha de considerar transversal, que hi ha altres partides des d’ocupació o des d’habitatge dels quals els joves en son clarament els beneficiaris i que mostren que s’inverteix molt més que això. I és cert, però també, a tall d’exemple per persones amb risc d’exclusió social hi ha aquesta transversalitat i alhora se’n destinen de forma directe, i encertadament, molts més recursos.

No és un qüestió puntual, és una tema que sempre ha sigut així, i que cal abordar. Mirem-ho des d’un altre punt de vista, la Llei 12/2007 de serveis socials, estableix el marc de coordinació entre el Departament  i els ens locals. Planteja que el contracte programa, sigui una eina que permeti establir una relació equilibrada entre el govern autonòmic i el govern local en la gestió, la prestació i la implementació dels serveis socials al territori. 

Joventut té la seva fitxa dins del contracte programa de Serveis Socials. I tornant a fer un exercici de translació al dia a dia, amb el Contracte Programa actual veiem que:

Els municipis de menys de 500 habitants que hi participen reben una subvenció d’uns 500€.

Els de 500 a 5.000, en rebran entre 1.000€  i 1.500€, amb els quals potser ni arriben a cobrir el cost de tenir un tècnic compartit, que ve un cop a la setmana al seu municipi.

Municipis de més de 10.000 habitants poden rebre quantitats més interessants d’entre 5.000€  i 25.000€ i segurament els més grans encara en rebin més.

Les Oficines Joves, son la materialització de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil i que son un servei d’informació, orientació, assessorament i acompanyament d’abast comarcal amb uns serveis especialitzats en temes com el treball, la salut, l’educació, l’habitatge i la mobilitat internacional. Doncs si fem una mitjana amb els diners que es dona, segurament podran cobrir un/a tècnic/a comarcal (després de fer les visites i inspeccions de lleure) i un/a tècnic/a especialista, un 40% del cost dels i les tècniques compartides que li pertoquin, i li quedaran entre 3.000€  i 5.000€  per desenvolupar polítiques de joventut.

Amb aquests imports, no podem plantejar-nos seriosament cap repte de país que canviï la realitat dels nostres joves. 

Volem apuntar, que a banda de no tenir finançament per fer pràcticament res, tampoc el contracte programa ens ha portat l’estabilitat de la figura de les Referents d’Ocupació Juvenil, ni de dinamitzadors/es cívics/ques, ni els i les tècniques rurals, ni tan sols personal administratiu per gestionar totes aquestes subvencions de les que parlava abans.

Amb tot això, quan es parla que en al futur Pla Nacional de Joventut de Catalunya es donarà el protagonisme als joves i que s’abordarà temes com els drets de les persones joves, la transformació digital o la justícia climàtica; remarquem que si aquest camí si no es dota d’inversió, anirem al no res. 

Al iniciar aquesta legislatura la Consellera de Drets Socials, Violant Cervera, va fer unes declaracions, que tothom podria compartir. Va dir, que: “Un país que no aposta pels i les joves, no té futur”. És totalment encertat, i molts hi estarem d’acord, ara cal passar de les paraules als fets. 

Des de l’Associació Catalana de Professionals de Joventut, fa anys que venim reivindicant aquesta aposta decidida i ferma pels joves, i veiem en la reforma de la llei una gran oportunitat per establir les bases d’aquest canvi, juntament amb una inversió econòmica i material suficient que permeti desenvolupar i materialitzar tot allò que es plantegi en el futur Pla Nacional de Joventut.

Acabem amb una reflexió, sovint es parla de posar el jove al centre de les polítiques de joventut. Si a aquestes polítiques de joventut no es doten dels recursos materials, econòmics i humans; el que s’està fent es posar al jove al centre, però al centre de la diana de la desil·lusió, la incertesa i la precarietat.

Fem aquesta aposta decidida i treballem conjuntament pels i les nostres joves, que son el nostre futur. 

Els lideratges voluntaris als grups juvenils protagonistes de la 4a edició de la jornada (Re)Coneixem-nos

El dijous 28 de setembre més de 40 persones es van reunir al Casal de Joves Queix per participar a la 4a edició de la jornada (Re)coneixem-nos. La jornada, que coorganitzen l’Associació Catalana de Professionals de Joventut (ACPJ) i l’Associació de Casals de Joves de Catalunya, va esdevenir un punt de trobada entre joves i professionals de joventut en el que es va debatre sobre la importància dels lideratges voluntaris als grups juvenils.

Les paraules de benvinguda de Rut Ribas, directora general de Joventut, van inaugurar la jornada, que va tenir com a activitat principal una taula rodona on els assistents van poder conèixer diferents experiències i maneres de gestionar la convivència de professionals i líders voluntaris als grups juvenils.

Albert Rivas, tècnic de joventut del Ripollès i exmembre de Casals de Joves de Catalunya, va moderar la taula rodona, que va comptar amb la participació dels següents projectes: Energy Control, Associació Juvenil Corberenca (AJUC), Altaveus de Vilafranca del Penedès, Fundació Marianao, Corresponsals de Vilanova i la Geltrú, i Peluquitas de la Trinitat Vella.

Seguidament, els participants a la jornada es van dividir en grups per debatre sobre diferents temes d’interès relacionats amb la temàtica. Alguns dels temes sobre els quals es va reflexionar van ser: el paper dels professionals de joventut als grups juvenils, objectius comuns i contraposats entre joves i professionals, limitacions, i eines de comunicació.

Des de les organitzacions coorganitzadores valorem molt positivament l’assistència i la participació a la jornada, i recordem que aviat publicarem un recurs amb tota la informació sobre els projectes que es van presentar i sobre les conclusions a les quals van arribar els participants. 

Ens reunim amb les responsables de la DGJ i l’ACJ per fer la valoració de la campanya d’estiu 2023

El dimarts 19 de setembre la junta de l’ACPJ, formada per professionals de diferents demarcacions, es va reunir amb Rut Ribas, directora general de Joventut, i Laia Girós, directora general de l’Agència Catalana de la Joventut.

L’objectiu principal de la reunió va ser fer una valoració conjunta de la campanya de lleure d’aquest estiu, i exposar quins són els punts a tenir en compte de cara a millorar futures campanyes.

Els professionals de joventut van reivindicar la importància que el lleure té per a infants i joves, i van posar de manifest la necessitat d’assegurar la qualitat i la seguretat de totes les activitats que es duen a terme al territori.

Durant la reunió es va presentar l’article publicat per l’ACPJ en què professionals de joventut expliquen per què és necessari regular les activitats de lleure i els terrenys d’acampada.

També es va parlar de la davallada de les activitats de lleure registrades durant l’estiu, en contraposició amb l’augment del registre de les activitats esportives. A més, es va exposar la necessitat de dotar als professionals de joventut amb eines digitals per realitzar les visites, la necessitat d’agilitzar el procés de registre de les activitats, o la necessitat de regular les condicions mínimes dels terrenys d’acampada.

La reunió va transcórrer amb una cordial entesa entre les parts, i les propostes de millora van ser ben rebudes per part de les representants de l’administració.

Obertes les inscripcions a la jornada Reconeixem-nos 2023

Ja us podeu inscriure a la jornada Reconeixem-nos 2023, que tindrà lloc el dia 28 de setembre del 2023 de 10h a 14h al Casal de joves Queix de Barcelona: C/ de Rocafort, 236.

En aquesta ocasió la jornada porta per títol: “La importància dels lideratges voluntaris als grups juvenils: com connectem a treballadores i voluntàries en projectes juvenils”, i té com a objectiu principal generar espais de coexistència i cooperació entre els lideratges voluntaris i els professionals de joventut. 

Durant la jornada, que serà inaugurada per la Sra. Rut Ribas, directora general de Joventut, i la Sra. Laia Girós, directora general de l’Agència Catalana de la Joventut, comptarem amb la participació de diferents grups juvenils i professionals que ens explicaran com gestionen la coexistència d’aquestes dues figures. Enguany ens acompanyaran Energy Control, Associació Juvenil Corberenca (AJUC), Irene Fitera: tècnica de Joventut de Corbera, Altaveus de Vilafranca del Penedès, Fundació Marianao, Corresponsals de Vilanova i la Geltrú, Agrupa Jove, Peluquitas de la Trinitat Vella, i Albert Rivas: tècnic de joventut del Ripollès i exmembre de Casals de Joves de Catalunya.

A més, durant la jornada hi haurà espais de participació i debat entre totes les persones assistents. A continuació trobareu l’agenda de la jornada

 • 10h Inscripcions i presentació
 • 10:15h Taula rodona de presentació dels projectes
 • 11:45h Descans i debat mut
 • 12:15h Treball en grups
 • 13h Posada en comú
 • 13:30 Tancament

Les inscripcions són gratuïtes, i les podeu realitzar a través d’aquest enllaç

Us esperem a totes i tots el dia 28 de setembre!

Les visites realitzades per professionals de joventut evidencien la necessitat de regulació dels terrenys d’acampada i de les activitats de lleure

Durant els mesos d’estiu milers de joves gaudeixen d’alguna de les activitats de lleure que s’organitzen arreu de Catalunya, sovint en format d’acampada o ruta. Aquestes activitats ofereixen a joves i infants l’oportunitat de realitzar activitats d’educació en el lleure i d’apropar-se a l’entorn natural del territori català. 

Des de l’Associació Catalana de Professionals de Joventut (ACPJ) volem posar de manifest que, en les rutes i acampades, es realitzen grans actuacions d’oci educatiu que conformen una experiència vital molt valuosa pels infants. Però, sovint, aquestes es realitzen en terrenys on a banda de la natura trobem més mancances i irregularitats que serveis i seguretat.

Els tècnics de joventut dels Consells Comarcals, habilitats per la Direcció General de Joventut de Catalunya, realitzen “inspeccions” de lleure en temps de vacances escolar i a l’acabar l’estiu sempre arriben a la mateixa conclusió: “pel bé de joves i infants cal regular els terrenys d’acampada”

Ens expliquen que la dificultat per ubicar i accedir a determinats terrenys és, segons els professionals de joventut, un dels principals inconvenients a l’hora de fer les inspeccions o de dur a terme actuacions d’emergència. També que la manca d’infraestructures bàsiques com lavabos, dutxes, neveres, o llocs d’aixopluc, limiten i molt les estades dels menors quan aquestes són superiors a una nit. A més, amb l’emergència climàtica viscuda els últims anys, s’ha posat de manifest la necessitat d’alternatives i sistemes que vetllin per la seguretat dels infants i de l’entorn. 

Si a això li sumem la sobrecàrrega d’alguns d’aquests espais, i la falta d’informació sobre els itineraris de ruta que realitza cada grup, els professionals de joventut troben que la manca de regulació dels terrenys d’acampada no garanteix el dret a la diversió, salut i seguretat dels participants.

Actualment, la Generalitat de Catalunya no regula els terrenys d’acampada ni en porta cap registre. Tan sols n’estableix unes normes generals d’ús. Això es tradueix a què simplement es demana que no siguin terrenys susceptibles de ser inundats, que estiguin prou lluny de línies elèctriques d’alta tensió i de vies de comunicació i que disposin d’un camí alternatiu que permeti l’evacuació en el cas d’incendi. Fent un exercici de síntesi, es podria resumir amb: permís del propietari i vistiplau de l’ajuntament.

Tampoc els recursos amb què compten els tècnics de joventut, per realitzar les visites d’assessorament són suficients, segueixen fent-les igual que fa 30 anys, de manera manual, sense cap mena de suport digital o recurs que faciliti la detecció de situacions potencialment perilloses i una actuació ràpida i eficaç en cas d’emergència.  

Amb tot plegat i amb la voluntat de garantir el dret al lleure i a la seguretat d’infants, joves i professionals, des de l’ACPJ creiem indispensable regular els terrenys d’acampada, i establir uns serveis i criteris mínims en funció del seu ús.

Entenem que la situació requereix una reflexió conjunta entre els diferents actors que participen de les acampades, els joves, el tercer sector i l’administració. Però sens dubte cal fer un pas endavant per regularitzar els terrenys d’acampada, i fer-ho abans que succeeixi qualsevol accident. Recordant que regular, no ha de ser sinònim d’eliminar espais de llibertat, sinó senzillament clarificar ambigüitats i buits legals que posen en entredit la seguretat i el gaudi dels menors.

Viatgem a Berlín per participar a la Conferència Final del projecte “Democratic Innovations in Youth Work (DIYW)”

El dijous 29 de juny, un equip format per 5 persones va viatjar a Berlín per participar a la conferència final del projecte “Democratic Innovations in Youth Work (DIYW)”. El projecte, en el que l’ACPJ ha treballat durant els darrers dos anys i mig en col·laboració amb tres organitzacions socials europees: Citizens For Europe (DE), Center for Citizenship Education (PL), i DeGeDe (DE), ha assolit tots els seus objectius, i finalitza amb una conferència oberta al públic que es va celebrar al recinte Fez Berlín.

Durant la conferència final, que va aplegar a un centenar de professionals, els participants no només van poder escoltar diferents experts en l’àmbit de joventut, sinó que van intercanviar idees i experiències sobre les seves respectives realitats.

A més, durant l’estada a Berlín, els socis del DIYW, van celebrar la reunió d’avaluació final del projecte. Aquesta va ser una oportunitat per mirar amb retrospectiva tota la feina feta durant els mesos que ha durat el projecte, i per posar en valor els seus resultats.

Des de l’ACPJ, valorem la nostra participació en el partenariat de manera molt positiva. La participació en aquest projecte ens ha permès ampliar la nostra xarxa de contactes a Europa, i ha fet possible, entre altres coses, la publicació de la caixa d’eines “La democràcia més enllà del vot”.

Aquesta caixa d’eines, que inclou diferents dinàmiques per treballar el tema de la participació amb joves, està disponible de manera gratuïta al web del projecte. Us animem a totes i a tots a què naveguen pel web, i implementeu alguna de les activitats que us proposem.

Finalment, volem aprofitar aquestes línies per agrair a totes les organitzacions que han format part del projecte el seu suport, i tota la feina feta. Des de l’ACPJ, continuarem treballant per a dotar als professionals de joventut de la formació i els materials necessaris perquè continuïn desenvolupant la seva feina.

Preinscripció oberta al Màster Interuniversitari en Joventut i Societat en l’edició 2023-2024

Et recordem que hi ha oberta la preinscripció al Màster Interuniversitari en Joventut i Societat http://www.udg.edu/masterjoventut en l’edició 2023-2024. Si tens interès en el treball amb joves, la recerca en joventut, els estudis de joventut o les polítiques de joventut, aquest és el teu màster. Pots consultar tota la informació disponible a través de la pàgina web https://www.udg.edu/ca/masters-en-educacio-i-psicologia/Joventut-i-Societat.

Si vols iniciar el tràmit de preinscripció només cal que completis els passos que trobaràs aquí https://www.udg.edu/ca/estudia/Acces/Acces-a-masters. Per qualsevol dubte o més informació et pots adreçar a: o trucar al 972 41 83 11 o el 972 41 83 20.

També hi ha disponibles les xarxes socials:

 • Web: www.udg.edu/masterjoventut
 • Instagram: joventutisocietat
 • Facebook: Màster Interuniversitari en Joventut i Societat
 • Twitter: @MI_JS
 • Bloc: juvenopolis.wordpress.com

Èxit de convocatòria a la jornada “Ei, tu! Parles de joves o parles amb joves?”

El dimecres 31 de maig més d’una vuitantena de professionals de joventut es van reunir a l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona, per parlar sobre innovacions democràtiques i participació ciutadana. 

La jornada, que es va celebrar en el marc del projecte europeu “Democratic Innovations in Youth Work (DIYW)”, tenia com a objectiu principal presentar la caixa d’eines o “toolkit”, que hem dissenyat per apropar els temes de les innovacions democràtiques i la participació als professionals de joventut. Al toolkit, que es pot trobar online en català, anglès i castellà trobareu materials i exercicis per a treballar aquest tema amb joves de 12 a 20 anys. 

La jornada, que va ser inaugurada per Roberto Pescador, cap de joventut de la Diputació de Barcelona, i Laia Girós, Directora de l’Agència Catalana de la Joventut, va comptar amb diferents activitats relacionades amb el tema de la participació juvenil. 

Els assistents a la jornada van poder gaudir d’una fira de projectes i entitats juvenils, que va comptar amb la participació de 6 estands

 • Escolta Jove de la Diputació de Barcelona
 • Màster Interuniversitari en Joventut i Societat
 • Voluntariat Ambiental i Social de l’Ajuntament de Calldetenes
 • Yout Act Barcelona del Consell de la Joventut de Barcelona
 • La Vibria Intercultural
 • El Servei Civil Internacional de Catalunya

Una de les activitats més ben acollides pels assistents va ser la Taula Rodona “Ei, tu! M’escoltes, m’entens?” En aquesta taula rodona, la Laura Grau  (comunicadora i youtuber), La Queency (artista de música trap), la Julia Rosanna Sánchez-Valverde (presidenta del CNJC) i Marina del Moral i l’Ona Cabello (comunicadores i presentadores del pòdcast cultural Contingut Extra) van parlar sobre com els joves entenen i practiquen la participació.

A continuació, David Bueno, doctor en Biologia i professor i investigador de Genètica a la Universitat de Barcelona, va fer una xerrada sobre jovent i entorn, i sobre com les respostes emocionals influeixen en les seves relacions. 

Des de l’ACPJ valorem molt positivament la jornada, i agraïm als nostres socis europeus: Centre d’Educació per a la Ciutadania (PL), Ciutadans per Europa (DE) i Societat Alemanya per a l’Educació en la Democràcia (DE), la feina feta durant els mesos que portem treballant junts. Per altra banda, també volem agrair a la Direcció General de Joventut, i a La Diputació de Barcelona, la seva participació a la jornada i el seu suport en l’organització d’aquesta. 

Ja tenim aquí l’AGO 2023

Socis i sòcies de l’ACPJ, ens plau convidar-vos a l’Assemblea General Ordinària (AGO) de l’associació, que celebrarem el dissabte 13 de maig al matí, al Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona.  

Durant l’AGO adreçarem les següents qüestions:

 1. Explicació del funcionament de l’Assemblea
 2. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del 2022
 3. Explicació i aprovació de l’Informe anual de gestió i el Balanç econòmic 2022
 4. Presentació i aprovació del Pla de treball i Pressupostos del 2023-2024:
 • Interlocució institucional
 • Projectes d’abast nacional (BP, Reconeixem-nos)
 • Projecció d’abast internacional (Projecte Europeu DIYW)
 • Comunicació
 • Serveis
 • Pressupost per l’any 2023 – 2024
 1. Canvis a la junta: noves entrades 
 2. Torn obert de paraules: precs i preguntes

A més, després de l’AGO podrem gaudir d’una ruta literària pel centre de Barcelona, que començarà a les 12 del migdia davant del Palau de la Virreina. Acabarem el dia amb un dinar al centre de la ciutat. A continuació us deixem un resum del pla del dia: 

1- AGO al Centre Cívic Pati Llimona a les 10.30h

2- Ruta literària amb Barcelona en Femení. Punt de trobada a les 12h: Rambla – Carrer del Carme (Davant del Palau de la Virreina)

3- Dinar a les 13.30h.

Per tal de poder organitzar la jornada us preguem empleneu el següent formulari d’inscripcions https://forms.gle/C32E7n64qjWL6yMD7

Ens veiem el 13 de maig al Centre Cívic Pati Llimona!

T’agradaria que el teu projecte formi part de la Plataforma de Bones Pràctiques en l’àmbit de Joventut? Obrim convocatòria per recollir noves propostes de projectes!

La plataforma de Bones Pràctiques en l’àmbit de joventut, és una iniciativa de l’Associació Catalana de Professionals de Joventut (ACPJ), que ja s’ha convertit en un punt de trobada dels i les professionals de joventut i en una eina útil per a la millora dels programes que es desenvolupen arreu del país.

Actualment, i després de la incorporació de tres nous projectes durant el 2022, la plataforma compta amb 35 projectes referents en l’àmbit de joventut. Amb la voluntat de continuar ampliant la plataforma i de donar visibilitat a la feina dels professionals de joventut, obrim una nova convocatòria per a incorporar nous projectes a la plataforma.

La crida romandrà oberta, des del 24 d’abril, i fins al 25 de juny. Una vegada recollida la informació de tots els projectes, aquests seran valorats per un Consell Avaluador, format per 6 expertes en polítiques de joventut. Els projectes seleccionats seran presentats al públic en una jornada oberta, a finals de l’any 2023.

Abans de presentar les vostres candidatures, us recomanem que visiteu el nostre web, per verificar quins són els requisits mínims per a optar a formar part de la plataforma, i quins són els criteris de valoració que el Consell Avaluador tindrà en compte. Podeu presentar les vostres candidatures aquí.

Ei, tu! Parles de joves o parles amb joves?

Participació ciutadana i innovacions democràtiques per a professionals de joventut i professorat

Organitzem a Barcelona, una jornada sobre innovacions democràtiques i participació juvenil dirigida a professionals de joventut, professorat, i persones vinculades amb l’activisme juvenil.

Aquesta jornada, que hem titulat “Ei, tu! Parles de joves o parles amb joves?: Participació ciutadana i innovacions democràtiques per a professionals de joventut i professorat”, i que ha estat organitzada en el marc del projecte europeu Democratic Innovations in Youth Work, vol ser un punt de trobada per a tots els professionals i activistes vinculats amb l’àmbit de joventut.

Durant la jornada, que celebrarem el 31 de maig a la cuina de l’Espai Francesca Bonnemaison, els assistents podran conèixer eines per a treballar la participació ciutadana amb joves, conèixer projectes referents en l’àmbit de joventut o escoltar una conferència a càrrec del Dr. David Bueno.

A més, a la Taula Rodona: Ei, tu! M’escoltes, m’entens!, joves activistes ens parlaran sobre què és el que realment els interessa, i com entenen i practiquen la participació.

A continuació, us presentem el programa de la jornada

10:30 – 10:40 Benvinguda

 • Sr. Javier Silva. Diputat delegat de Joventut en funcions de la Diputació de Barcelona
 • Sra. Laia Girós. Directora de l’Agència Catalana de la Joventut
 • Sra. Ingrid Colilles. Membre de la junta de l’Associació Catalana de professionals de Joventut (ACPJ)

10:45 – 11:00 Innovacions democràtiques i participació ciutadana. Eines per a professionals de joventut i professorat, a càrrec de l’ACPJ

11:05 – 12:30 Fira de projectes de l’àmbit de joventut i esmorzar

12:35 – 13:20 Taula Rodona: Ei, tu! M’escoltes? M’entens?

 • Laura Grau: comunicadora i Youtuber
 • La Queency: artista de música trap
 • Julia Rosanna Sánchez-Valverde: presidenta del CNJC
 • Marina del Moral i Ona Cabello: comunicadores i presentadores del pòdcast cultural Contingut Extra

13:30 – 14:00 Conferència a càrrec del Dr. David Bueno: Jovent i entorn: com les respostes emocionals influeixen en les seves relacions.

14:05 – 14:30 Sorpresa final i tancament

Presenta l’acte i modera la taula rodona l’actor Moha Amazian

Podeu realitzar les vostres inscripcions aquí

Us esperem el dimecres 31 de maig a la cuina de l’Espai Francesca Bonnemaison!