Notícies i recursos

5à Àgora Jove i Diàleg Estructurat, participació i polítiques de joventut al CNJC

El 2 i 3 de febrer el Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC) organitza la 5à Àgora Jove. I el diumenge 3, també acaba el termini de la consulta del 3er cicle del Diàleg Estructurat de la Unió Europea.

 

5a Àgora Jove: "Participació i presa de decisions al CNJC"  

2 i 3 de febrer a l’Alberg Canonge Collell de Vic (Avinguda Olímpia, 4)

 

Aquesta setmana el CNJC tancava les inscripcions a la 5a Àgora Jove que amb el lema "Participació i presa de desicions al CNJC" els seus objectius pretenen detectar les necessitats reals de les entitats; arribar a un consens sobre com ha de ser el CNJC, i finalment definir quins han de ser els diferents canals de participació del CNJC i quina ha de ser la seva utilitat, fent especial atenció als mecanismes de creació de discurs i als espais per fer retorn a les entitats.

L’any 2010 el CNJC es va proposar articular un nou model de participació i treball en xarxa de les entitats que servís per avançar en la creació de discurs entorn a diferents àmbits de la realitat juvenil actual. És amb aquest propòsit que va néixer la trobada d’entitats ÀGORA JOVE.

 

Més informació de com serà la 5à Àgora Jove

 

3er cicle del Diàleg Estructurat de la Unió Europea

 

Ja fa quasi un any que el CNJC participa del Diàleg Estructurat de la Unió Europea (UE). L’any 2005, el diàleg estructurat s’esmenta per primera vegada en la Resolució del Consell d’Aplicació del Pacte Europeu per a la Joventut. Aquest, convida tant a la Comissió Europea i als Estats membres que estableixin un diàleg estructurat amb els joves i les seves organitzacions, investigadors en l’àmbit de la joventut i la política els responsables. El diàleg estructurat és un instrument per garantir que l’opinió de la gent jove es té en compte en la definició de les polítiques relacionades amb la joventut de la UE. Per aconseguir això, el diàleg estructurat reuneix a joves i responsables polítics de tota la UE per discutir conjuntament i alimentar-se en les polítiques de joventut a nivell nacional i europeu. Durant l’avaluació final de l’anterior marc comunitari en política de la joventut (2001-2009), aquests mètodes es van aplicar per primera vegada.

 

El diàleg estructurat implica consultes amb els joves i les organitzacions juvenils com el CNJC i el procés s’estructura a través de les tres presidències de torn semestrals de la UE, durant les quals es treballa una temàtica comuna. A cada semestre es proposa un ítem més concret per treballar i per tal d’arribar al màxim nombre de joves possible es desenvolupa un procés de consulta estatal a través de les entitats juvenils. Les conclusions d’aquestes consultes es porten a una conferència de joventut de la UE on hi són representades les organitzacions juvenils i els governs. Del debat entre aquests agents surten recomanacions que es fan arribar al Consell i la Comissió Europea per tal que es puguin materialitzar en polítiques o normatives comunitàries. Des del CNJC es considera estratègic tot aquest procés, ja que és una manera de poder incidir en les polítiques europees sobre joventut.

 

Després de l’últim Diàleg Estructurat de la UE sobre qualitat i innovació democràtica, sota la presidència de Dinamarca, s’enceta ara un nou cicle (18 mesos) amb un trio de presidències (Irlanda, Lituània i Grècia) amb el tema de "la inclusió social de la joventut" de fons. La temàtica per aquest primer semestre tractarà més concretament la inclusió social a través de les entitats i els processos participatius.

 

Des de l’AcPpJ animem als joves a contestar aquest qüestionari, ja que les respostes serviran per poder plantejar una sèrie de conclusions amb el grup de treball estatal que posteri
orment es portaran a la conferència europea. (obert fins diumenge 3 de febrer)

 

Funcionament del Diàleg Estructurat de la UE

 

Notícies CNJC relacionades amb el Diàleg Estructurat de la UE:

El CNJC, amb el Diàleg Estructurat de la UE

La inclusió social a través de l’associacionisme juvenil, al Diàleg Estructurat

 

Més activitats a l’agenda CNJC:

Jornades sobre participació i qualitat democràtica

22 de febrer, Universitat Pompeu Fabra. Barcelona

XXXV Assemblea General Ordinària del CNJC "Consells de joventut, enfortint la democràcia."

2 de març a la Fàbrica per a la Creació Fabra i Coats de Barcelona