Notícies i recursos

3 places Tècnic Auxiliar de Joventut de Molins de Rei

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI (BARCELONA)

 • Joventut
 • Serveis socioculturals
  • 3 places de Tècnic auxiliar

   Núm. referència: 20060505O22Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

   Sistemes de selecció: Concurs oposició

   Titulació: Subgrup C1: Títol de batxiller, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior (anterior Grup C)

   Tipus de personal: Personal laboral

   Observacions: Convocatòria d’una plaça adscrita a l’àmbit d’infància i joventut

   Data pub. Butlletí Núm. Descripció i dates orientatives    
     05/05/2006 DOGC 4627 Oferta pública  
     11/07/2009 BOPB 165 Bases específiques. Convocatòria. Temari  
     27/07/2009 DOGC 5429 Convocatòria 17/08/2009