Notícies i recursos

2 places de Tècnic de Joventut Esplugues de Llobregat

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Joventut 2 places de Tècnic de joventut

Núm. referència: 20081210O18Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs oposició

Titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)

Tipus de personal: Personal laboral

Observacions: Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC

Data pub. Butlletí Núm. Descripció i dates orientatives    
  10/12/2008 DOGC 5275 Oferta pública  
  25/03/2009 BOPB 72 Bases específiques. Convocatòria. Temari