Notícies i recursos

2 places de Tècnic de gestió de programes a Badia del Vallès

AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS (BARCELONA)

 • Administració especial sense especificar
 • Joventut
 • Educació (docència)
 • Serveis socials
  • 2 places de Tècnic de gestió de programes

   Núm. referència: 20050323O81Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

   Sistemes de selecció: Concurs oposició

   Titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)

   Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació

   Tipus de personal: Personal funcionari

   Observacions: Convocatòria d’una plaça /Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i BOE

   Data pub. Butlletí Núm. Descripció i dates orientatives    
     23/03/2005 DOGC 4349 Oferta pública  
     05/05/2005 BOE 107 Oferta pública  
     16/02/2010 BOPB 40 Bases específiques. Convocatòria. Temari