Notícies i recursos

2 places de Tècnic de gestió de programes a Badia del Vallès

AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS (BARCELONA)

  • Administració especial sense especificar
  • Joventut
  • Educació (docència)
  • Serveis socials
    • 2 places de Tècnic de gestió de programes

      Núm. referència: 20050323O81Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

      Sistemes de selecció: Concurs oposició

      Titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)

      Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació

      Tipus de personal: Personal funcionari

      Observacions: Convocatòria d’una plaça /Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i BOE

      Data pub. Butlletí Núm. Descripció i dates orientatives    
        23/03/2005 DOGC 4349 Oferta pública  
        05/05/2005 BOE 107 Oferta pública  
        16/02/2010 BOPB 40 Bases específiques. Convocatòria. Temari