Notícies i recursos

1 plaça Secretària tècnica de la comissió reguladora del codi Ètic de les associacions de Barcelona

El Consell d’associacions de Barcelona

convoca una plaça de Secretària tècnica de la comissió reguladora del codi Ètic de les associacions.

Tasques: Dinamització de la comissió reguladora i realització de l’informe anual. Dinamització i aplicació dels protocols de seguiment de les associacions adherides al codi ètic. Assessorament, acompanyament i suport a les associacions per l’aplicació del codi ètic. Dinamitzar i impulsar noves adhesions al codi Ètic. Manteniment del web i altres eines de difusió. Altres tasques de suport a la resta d’àrees i activitats del consell d’associacions de Barcelona.

Data límit de presentació del currículum 19 de juny de 2009
Més informació: Tel. 933151338 – www.cab.cat