Notícies i recursos

1 plaça d'educador/a especialitzat/da per a casal obert d'adolescents

 

Casal dels infants, acció social als barris, convoca una plaça d’educador/a especialitzat/da per a casal obert d’adolescents.

Responsable del Projecte de Casal Obert d’adolescents de 12 a 16 anys ·  Direcció, realització i supervisió de la programació i de les accions educatives del grup ·  Intervenció socioeducativa en grup i individualment quan escau ·  Acompanyament socioeducatiu dels nois/es i les seves famílies: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora ·  Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques ·  Coordinació amb entitats i la xarxa d’atenció a la infància.

Requisits: Preferentment diplomats/des en Educació Social (també homologats), Treball Social, Magisteri, o altres estudis equivalents del camp social · Amb títol de monitor d’activitats de lleure, preferentment Director d’activitats de lleure.

Data límit de presentació de currículums: 1 de febrer de 2013.

Més informació: Tel.: 93 317 00 13 – – www.casaldelraval.org