Notícies i recursos

1 plaça de Tècnic mitjà en ciències socials o humanitats (Tècnic de joventut)

AJUNTAMENT DE MANLLEU (BARCELONA)

Joventut 1 plaça de Tècnic mitjà en ciències socials o humanitats (Tècnic de joventut)

Núm. referència: 20090520O2Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs oposició

Titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)

Tipus de personal: Personal funcionari

Observacions: Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC

Data pub. Butlletí Núm. Descripció i dates orientatives    
  20/05/2009 BOPB 120 Oferta pública  
  04/06/2009 DOGC 5393 Oferta pública  
  07/08/2009 BOPB 188/1 Bases específiques. Convocatòria. Temari