Notícies i recursos

1 plaça de Tècnic de joventut a Llançà

           
           
           

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ (GIRONA)

Joventut 1 plaça de Tècnic de joventut

Núm. referència: 20090325O11Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs oposició

Titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)

Tipus de personal: Personal laboral

Observacions: Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC

Data pub. Butlletí Núm. Descripció i dates orientatives    
  25/03/2009 DOGC 5346 Oferta pública  
  27/03/2009 BOPG 60 Oferta pública  
  10/06/2009 BOPG 110 Bases específiques. Convocatòria. Temari