Notícies i recursos

1 plaça de Tècnic de joventut a Castellbisbal

AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL (BARCELONA)

Joventut 1 plaça de Tècnic de joventut

Núm. referència: 20070405O45Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs oposició

Titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)

Tipus de personal: Personal laboral

Observacions: Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC

Data pub. Butlletí Núm. Descripció i dates orientatives    
  05/04/2007 DOGC 4857 Oferta pública  
  02/09/2009 BOPB 210 Bases específiques. Convocatòria. Temari