Notícies i recursos

1 plaça de Tècnic de joventut

AJUNTAMENT DE CALAFELL (TARRAGONA)

 1 plaça de Tècnic de joventut

Núm. referència: 20090102O2Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs oposició

Titulació: Subgrup A2: Títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic (anterior Grup B)

Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació

Tipus de personal: Personal funcionari interí

Data pub. Butlletí Núm. Descripció i dates orientatives    
  02/01/2009 BOPT 1 Bases específiques. Convocatòria. Temari  
  21/01/2009 DOGC 5301 Convocatòria 10/02/2009