Notícies i recursos

1 plaça de Tècnic auxiliar serveis socio-culturals a Sant Joan Despí

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA)

Serveis socioculturals 1 plaça de Tècnic auxiliar serveis socio-culturals

Núm. referència: 20080303O21Subscripció al seguiment de normes i/o procediments concretsSubscriure’s a aquesta referència

Sistemes de selecció: Concurs oposició

Titulació: Subgrup C1: Títol de batxiller, FP de segon grau o cicle formatiu de grau superior (anterior Grup C)

Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació

Tipus de personal: Personal funcionari

Observacions: Termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC

Data pub. Butlletí Núm. Descripció    
  03/03/2008 DOGC 5082 Oferta pública  
  09/07/2008 BOPB 164 Bases específiques. Temari