Notícies i recursos

Signatura del conveni de col·laboració entre l'AcPpJ i el COLPIS

El passat dimecres dos d’abril el President de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ) , en Pep Montes, i la Degana del Col·legi Oficial de Politòlegs i Sociòlegs e Catalunya (COLPIS ), Anna Parés, signaren el conveni marc de col·laboració entre les dues entitats formalitzant així els acords presos amb anterioritat que ja havien propiciat el treball conjunt i reconeixement mutu.

L’acord s’emmarca dins de l’estratègia de l’AcPpJ de mantenir i formalitzar les relacions amb el màxim de col·lectius professionals que desenvolupen tasques en les polítiques de joventut. En Pep Montes, explicà de nou les motivacions i objectius de l’entitat així com les seves activitats més puntals. Justament un d’ells, el Cens de professionals, rebé una especial atenció per part de la Degana qui constatà la necessitat i la importància d’aquesta recerca pel que aportarà de reconeixement a la professió.

El conveni recull diversos aspectes de la col·laboració (acords sobre formació, comunicació, realització d’activitats conjuntes…) i deixa obert el ventall per explorar noves vies de treball conjunt. Així, alguns dels apartats del conveni s’actualitzaran anualment.

De moment, els nostres socis, arrel d’aquest conveni, ja poden gaudir d’un descompte econòmic en la matrícula d’alguns dels cursos que ofereix el COLPIS. Us anirem informant sobre aquesta formació a mesura que es desenvolupi.