Notícies i recursos

Curs de canvis en la formació dels monitors i directors en el lleure

L’1 d’octubre entrava en vigor la nova normativa que modifica la formació dels monitors i directors d’educació en el lleure que substitueix la de fins ara vigent, de l’any 1985.

Aquest nou ordre actualitza el contingut i la metodologia dels cursos de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil i ha fet un canvi substancial per tal d’adaptar-se a la nova realitat dels Certificats de Professionalitat (reconeixement de les competències per a exercir una professió, reconegudes per l’administració laboral, i valides a l’Estat).

 

La qualificació professional del monitor passa a denominar-se ‘Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil’ i el curs respectiu s’augmenta de 275 a 310 les hores de formació, que es distribueixen en 150 de teòriques i 160 de pràctiques. En el contingut s’inclou els temes: activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil i tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure.

 

I en el curs per obtenir la qualificació professional de ‘Direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil’ (de director/a), el nombre d’hores passa de 370 a 410 (290 de teòriques i 120 de pràctiques). I en el contingut d’aquest s’inclouen els temes: processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil; tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure; planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius en el lleure infantil i juvenil, i coordinació i dinamització de l’equip de monitors i monitores.

 

D’altra banda, i en el marc europeu, s’han creat els certificats de professionalitat per exercir com a monitor/a o director/a del lleure, amb les mateixes denominacions de qualificació professional anterior. Aquests certificats són expedits pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Aquests certificats validaran les dues qualificacions (amb les mateixes denominacions que en les qualificacions-cursos),  

 

La Direcció General de Joventut ha editat una guia, que s’adreça a les 30 escoles d’educació en el lleure que té reconegudes, per facilitar l’adaptació als nous continguts i metodologies. Aquests centres han de lliurar el seu projecte d’adaptació a la nova normativa perquè Joventut en faci el seguiment i control durant el 2013.

 

Consulteu el web de la Direcció General de Joventut la guia de les 30 escoles i més informació

SOC – Certificats de professionalitat

 

L’Educació en el Lleure i la Informació Juvenil en els nous Cicles de Formació de Grau Superior

(ho informàvem fa un any)