Compareixença a la Comissió de Polítiques de Joventut del Parlament

Des de l’ACPJ hem fet arribar les següents necessitats i prioritats dels i les professionals de joventut al Parlament de Catalunya

Fa més de quaranta anys que a Catalunya s’apliquen polítiques de joventut. I des de en fa 12 tenim la Llei que estableix el marc normatiu i competencial. Citant la mateixa Llei:

El capítol III  professionals i instruments d’execució de les polítiques de joventut s’inicia així:  “L’execució de les polítiques de joventut, d’acord amb aquesta llei, es concreta per mitjà de la feina dels professionals de les polítiques de joventut”.

I més endavant, en el següent article, el 33 defineix a aquests professionals com: “les persones que es dediquen de manera professional a la recerca, el disseny, la direcció, l’aplicació o l’avaluació de plans, programes o projectes destinats a les persones joves, des de les administracions públiques, l’empresa privada o el teixit associatiu, en el marc de les polítiques de joventut”. 

La pròpia llei reconeix a les i els professionals de joventut com a les persones encarregades de materialitzar i desenvolupar les polítiques de joventut, com els interlocutors vàlids, autoritzats i imprescindibles per a què aquestes creixin i millorin. Tanmateix, el nostre col·lectiu ha patit de forma generalitzada condicions de treball insuficients, amb elevats índexs de precarietat i amb un escàs reconeixement tècnic i professional.

Des de l’associació hem seguit amb interès aquesta comissió, i hem escoltat per part de diferents actors i grups parlamentaris la necessitat d’actualitzar aquesta llei. Nosaltres entenem que és imprescindible. Si volem que les polítiques de joventut siguin considerades essencials i arribin de manera òptima a tots els joves, cal modificar la llei i incloure tres punts clau:

 1. Obligatorietat de la figura del professional de joventut amb una ratio que en determini el nombre adequat. 
 2. Categoritzar les figures i perfils professionals de joventut 
 3. Dotar econòmicament a les polítiques de joventut perquè aquestes es puguin desenvolupar correctament.

Ho detallem punt per punt. 

 1. Obligatorietat/ Ratio: 

Què volem dir amb obligatorietat? Doncs que ens cal una llei, equiparable a la llei de serveis socials, és a dir, una llei on sigui obligatori la figura dels professionals de joventut, així com una ràtio que determini el nombre de professionals que pertoca per un determinat nombre de joves. 

Què està passant actualment? Doncs que a l’àmbit municipal cada ajuntament decideix si fer o no polítiques de joventut. Trobaríem ajuntaments on no existeix aquesta regidoria, o d’altres on és compartida. Ciutats de 50.000 habitants amb un sol treballador de joventut, i pobles de 10.000 amb un equip de 3 persones. En resum, cadascú fa l’aposta que vol, i si no vol no la fa i no passa res.

Per a municipis menors de 5.000 habitants, la DGJ contempla la figura de les tècniques compartides. És a dir, persones que gestionen les polítiques de joventut a diversos municipis alhora. I sovint aquests porten 5, 6 o 7 municipis alhora. Doncs, ni així cobreixen tota la demanda.

Actualment s’estima que hi ha 1.200 professionals en l’àmbit de la joventut a tot el territori català. Aquesta dada la sabem gràcies al Cens de Professionals en l’àmbit de la joventut a Catalunya, 2018. I uns 1.672.570 joves a tot el territori català (EJC 2017). Si fem el càlcul hi ha 1 professional de joventut, per cada 1.400 joves. 

Amb aquestes dades queda palesa la urgència d’establir  l’obligatorietat dels professionals de joventut, i la necessitat de determinar-ne el nombre adequat a través d’un càlcul racional, que permeti desenvolupar aquestes polítiques amb qualitat i fer que arribin a tots els joves del país.

 1. Categoritzar les figures i perfils professionals de joventut 

La segona reivindicació, podria considerar-se una continuació de la primera. Comencem aquest apartat citant de nou la llei, però el màxim que podem fer és enumerar les funcions genèriques que ha de tenir un professional de joventut, d’una llista, sense especificar a qui correspon cada una d’aquestes funcions.

Tot i que, existeixen de manera oficiosa nombroses figures que a tots ens sonaran, com ara: tècnica de joventut, tècnica compartida, tècnica comarcal, dinamitzadora, informadora juvenil o educadora de carrer; la llei actual no ni determina les funcions, ni les nombra ni les categoritza. 

Al no estar regulat, veiem convocatòries per a treballar a l’administració, oposicions, on per a ser coordinador, cap d’àrea, o tècnic/a de joventut no cal tenir un grau. No és necessari tenir una carrera universitària, perquè moltes d’aquestes ofertes tenen categoria d’administratiu, és a dir C1. Ja de per sí seria bastant surrealista que per fer una tasca de manera professional, tant es pugui presentar un físic quàntic com un graduat en belles arts, i encara ho és més que pugui acabar de cap d’àrea una persona amb batxillerat i el títol de monitor de lleure.

No es tracta de menystenir a ningú per tenir o no estudis superiors, però quan per exemple mirem l’ajuntament, tothom té clar les categories, les funcions, i els estudis de per exemple: l’arquitecte, l’aparellador o el delineant.

Així doncs, cal que la nova llei incorpori quins son els professionals de joventut, quin perfil i estudis han de tenir, quina categoria correspon d’ells, i quines han de ser les seves tasques i les funcions. Entenem que és una qüestió bàsica i de mínims.

 1. Dotar adequadament a les polítiques de joventut. 

Per últim, però com s’acostuma a dir, no per això el menys important. La darrera reivindicació imprescindible que cal aplicar és la dotació de recursos.

Sense una dotació econòmica i material suficient no poden existir uns serveis de qualitat, ni un desenvolupament real i transformador de les polítiques de joventut. El tema del pressupost actual, no és un problema d’aquest any, o d’aquest govern. Al nostre entendre és un problemàtica estructural que cal resoldre amb urgència.

Actualment es destinen de forma directa 35 M€ en polítiques de joventut. El que representa un 0,08% del pressupost actual. D’aquesta xifra encara podem restar-ne els diners que es destinen a la xarxa d’albergs, i si filéssim més prims els salaris dels treballadors. I al final, el que en quedaria seria ben poca cosa per desenvolupar programes i accions concretes pels joves.

És cert, que algú podria dir que joventut s’ha de considerar transversal, que hi ha altres partides des d’ocupació o des d’habitatge dels quals els joves en son clarament els beneficiaris i que mostren que s’inverteix molt més que això. I és cert, però també, a tall d’exemple per persones amb risc d’exclusió social hi ha aquesta transversalitat i alhora se’n destinen de forma directe, i encertadament, molts més recursos.

No és un qüestió puntual, és una tema que sempre ha sigut així, i que cal abordar. Mirem-ho des d’un altre punt de vista, la Llei 12/2007 de serveis socials, estableix el marc de coordinació entre el Departament  i els ens locals. Planteja que el contracte programa, sigui una eina que permeti establir una relació equilibrada entre el govern autonòmic i el govern local en la gestió, la prestació i la implementació dels serveis socials al territori. 

Joventut té la seva fitxa dins del contracte programa de Serveis Socials. I tornant a fer un exercici de translació al dia a dia, amb el Contracte Programa actual veiem que:

Els municipis de menys de 500 habitants que hi participen reben una subvenció d’uns 500€.

Els de 500 a 5.000, en rebran entre 1.000€  i 1.500€, amb els quals potser ni arriben a cobrir el cost de tenir un tècnic compartit, que ve un cop a la setmana al seu municipi.

Municipis de més de 10.000 habitants poden rebre quantitats més interessants d’entre 5.000€  i 25.000€ i segurament els més grans encara en rebin més.

Les Oficines Joves, son la materialització de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil i que son un servei d’informació, orientació, assessorament i acompanyament d’abast comarcal amb uns serveis especialitzats en temes com el treball, la salut, l’educació, l’habitatge i la mobilitat internacional. Doncs si fem una mitjana amb els diners que es dona, segurament podran cobrir un/a tècnic/a comarcal (després de fer les visites i inspeccions de lleure) i un/a tècnic/a especialista, un 40% del cost dels i les tècniques compartides que li pertoquin, i li quedaran entre 3.000€  i 5.000€  per desenvolupar polítiques de joventut.

Amb aquests imports, no podem plantejar-nos seriosament cap repte de país que canviï la realitat dels nostres joves. 

Volem apuntar, que a banda de no tenir finançament per fer pràcticament res, tampoc el contracte programa ens ha portat l’estabilitat de la figura de les Referents d’Ocupació Juvenil, ni de dinamitzadors/es cívics/ques, ni els i les tècniques rurals, ni tan sols personal administratiu per gestionar totes aquestes subvencions de les que parlava abans.

Amb tot això, quan es parla que en al futur Pla Nacional de Joventut de Catalunya es donarà el protagonisme als joves i que s’abordarà temes com els drets de les persones joves, la transformació digital o la justícia climàtica; remarquem que si aquest camí si no es dota d’inversió, anirem al no res. 

Al iniciar aquesta legislatura la Consellera de Drets Socials, Violant Cervera, va fer unes declaracions, que tothom podria compartir. Va dir, que: “Un país que no aposta pels i les joves, no té futur”. És totalment encertat, i molts hi estarem d’acord, ara cal passar de les paraules als fets. 

Des de l’Associació Catalana de Professionals de Joventut, fa anys que venim reivindicant aquesta aposta decidida i ferma pels joves, i veiem en la reforma de la llei una gran oportunitat per establir les bases d’aquest canvi, juntament amb una inversió econòmica i material suficient que permeti desenvolupar i materialitzar tot allò que es plantegi en el futur Pla Nacional de Joventut.

Acabem amb una reflexió, sovint es parla de posar el jove al centre de les polítiques de joventut. Si a aquestes polítiques de joventut no es doten dels recursos materials, econòmics i humans; el que s’està fent es posar al jove al centre, però al centre de la diana de la desil·lusió, la incertesa i la precarietat.

Fem aquesta aposta decidida i treballem conjuntament pels i les nostres joves, que son el nostre futur. 

Ja tenim aquí l’AGO 2023

Socis i sòcies de l’ACPJ, ens plau convidar-vos a l’Assemblea General Ordinària (AGO) de l’associació, que celebrarem el dissabte 13 de maig al matí, al Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona.  

Durant l’AGO adreçarem les següents qüestions:

 1. Explicació del funcionament de l’Assemblea
 2. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del 2022
 3. Explicació i aprovació de l’Informe anual de gestió i el Balanç econòmic 2022
 4. Presentació i aprovació del Pla de treball i Pressupostos del 2023-2024:
 • Interlocució institucional
 • Projectes d’abast nacional (BP, Reconeixem-nos)
 • Projecció d’abast internacional (Projecte Europeu DIYW)
 • Comunicació
 • Serveis
 • Pressupost per l’any 2023 – 2024
 1. Canvis a la junta: noves entrades 
 2. Torn obert de paraules: precs i preguntes

A més, després de l’AGO podrem gaudir d’una ruta literària pel centre de Barcelona, que començarà a les 12 del migdia davant del Palau de la Virreina. Acabarem el dia amb un dinar al centre de la ciutat. A continuació us deixem un resum del pla del dia: 

1- AGO al Centre Cívic Pati Llimona a les 10.30h

2- Ruta literària amb Barcelona en Femení. Punt de trobada a les 12h: Rambla – Carrer del Carme (Davant del Palau de la Virreina)

3- Dinar a les 13.30h.

Per tal de poder organitzar la jornada us preguem empleneu el següent formulari d’inscripcions https://forms.gle/C32E7n64qjWL6yMD7

Ens veiem el 13 de maig al Centre Cívic Pati Llimona!

T’agradaria que el teu projecte formi part de la Plataforma de Bones Pràctiques en l’àmbit de Joventut? Obrim convocatòria per recollir noves propostes de projectes!

La plataforma de Bones Pràctiques en l’àmbit de joventut, és una iniciativa de l’Associació Catalana de Professionals de Joventut (ACPJ), que ja s’ha convertit en un punt de trobada dels i les professionals de joventut i en una eina útil per a la millora dels programes que es desenvolupen arreu del país.

Actualment, i després de la incorporació de tres nous projectes durant el 2022, la plataforma compta amb 35 projectes referents en l’àmbit de joventut. Amb la voluntat de continuar ampliant la plataforma i de donar visibilitat a la feina dels professionals de joventut, obrim una nova convocatòria per a incorporar nous projectes a la plataforma.

La crida romandrà oberta, des del 24 d’abril, i fins al 25 de juny. Una vegada recollida la informació de tots els projectes, aquests seran valorats per un Consell Avaluador, format per 6 expertes en polítiques de joventut. Els projectes seleccionats seran presentats al públic en una jornada oberta, a finals de l’any 2023.

Abans de presentar les vostres candidatures, us recomanem que visiteu el nostre web, per verificar quins són els requisits mínims per a optar a formar part de la plataforma, i quins són els criteris de valoració que el Consell Avaluador tindrà en compte. Podeu presentar les vostres candidatures aquí.

Ei, tu! Parles de joves o parles amb joves?

Participació ciutadana i innovacions democràtiques per a professionals de joventut i professorat

Organitzem a Barcelona, una jornada sobre innovacions democràtiques i participació juvenil dirigida a professionals de joventut, professorat, i persones vinculades amb l’activisme juvenil.

Aquesta jornada, que hem titulat “Ei, tu! Parles de joves o parles amb joves?: Participació ciutadana i innovacions democràtiques per a professionals de joventut i professorat”, i que ha estat organitzada en el marc del projecte europeu Democratic Innovations in Youth Work, vol ser un punt de trobada per a tots els professionals i activistes vinculats amb l’àmbit de joventut.

Durant la jornada, que celebrarem el 31 de maig a la cuina de l’Espai Francesca Bonnemaison, els assistents podran conèixer eines per a treballar la participació ciutadana amb joves, conèixer projectes referents en l’àmbit de joventut o escoltar una conferència a càrrec del Dr. David Bueno.

A més, a la Taula Rodona: Ei, tu! M’escoltes, m’entens!, joves activistes ens parlaran sobre què és el que realment els interessa, i com entenen i practiquen la participació.

A continuació, us presentem el programa de la jornada

10:30 – 10:40 Benvinguda

 • Sr. Javier Silva. Diputat delegat de Joventut en funcions de la Diputació de Barcelona
 • Sra. Laia Girós. Directora de l’Agència Catalana de la Joventut
 • Sra. Ingrid Colilles. Membre de la junta de l’Associació Catalana de professionals de Joventut (ACPJ)

10:45 – 11:00 Innovacions democràtiques i participació ciutadana. Eines per a professionals de joventut i professorat, a càrrec de l’ACPJ

11:05 – 12:30 Fira de projectes de l’àmbit de joventut i esmorzar

12:35 – 13:20 Taula Rodona: Ei, tu! M’escoltes? M’entens?

 • Laura Grau: comunicadora i Youtuber
 • La Queency: artista de música trap
 • Julia Rosanna Sánchez-Valverde: presidenta del CNJC
 • Marina del Moral i Ona Cabello: comunicadores i presentadores del pòdcast cultural Contingut Extra

13:30 – 14:00 Conferència a càrrec del Dr. David Bueno: Jovent i entorn: com les respostes emocionals influeixen en les seves relacions.

14:05 – 14:30 Sorpresa final i tancament

Presenta l’acte i modera la taula rodona l’actor Moha Amazian

Podeu realitzar les vostres inscripcions aquí

Us esperem el dimecres 31 de maig a la cuina de l’Espai Francesca Bonnemaison!

“La democràcia més enllà del vot”. Una caixa d’eines per apropar les innovacions democràtiques als joves. 

El projecte europeu “Democratic Innovations in Youth Work” té com a principal objectiu reactivar el compromís i la participació democràtica de les persones joves mitjançant la creació i difusió de materials didàctics que ajudin als professionals de joventut a treballar el tema de les innovacions democràtiques i la participació

Després de mesos de recerca i planificació, el consorci del projecte ha publicat la caixa d’eines “La democràcia més enllà del vot” que proposa una sèrie d’activitats, basades en mètodes d’educació no formal, per a introduir el tema de les innovacions democràtiques als joves de 12 a 20 anys.

A la caixa d’eines, es treballa sobre tres tipus d’innovacions democràtiques: 

 • Els pressupostos participatius
 • Les assemblees ciutadanes
 • Grups de joves autogestionats i eines de participació digital

Per cadascuna d’aquestes tres innovacions democràtiques podreu trobar:

 • 3 vídeos presentant cada innovació democràtica a Alemanya, Catalunya i Polònia. Cada vídeo presenta mecanismes de participació que permeten als joves prendre part en processos de presa de decisions, i que poden ser considerats com a bones pràctiques.
Vídeo Youth Act Barcelona
 • Un conjunt de 3 activitats perquè els joves aprenguin sobre cada innovació democràtica. Cada activitat està vinculada a un vídeo i conté descripcions detallades pas a pas.

La caixa d’eines està pensada perquè els treballadors de joventut puguin escollir les activitats que els resultin més interessants, i perquè les puguin adaptar a les seves necessitats en cas que sigui necessari. 

Actualment, la caixa d’eines està disponible en anglès, però ben aviat publicarem les versions en català i castellà.  

Podeu navegar per la caixa d’eines i descarregar-la en format pdf aquí

Participem en el Fòrum Transformacions de la Diputació de Barcelona

L’ACPJ va participar en el Fòrum Transformacions, organitzat per l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona els dies 9 i 10 de març. L’acte, que va tenir lloc a l’auditori Axa, i que va comptar amb la presència d’experts multidisciplinaris, representants de les administracions públiques, representants de la societat civil, i joves influencers, tenia com a objectiu la creació d’un espai de debat on compartir coneixement i experiències en els àmbits d’Educació, Esports i Joventut.

En el marc d’aquest fòrum, el president de l’ACPJ, Alexis Sánchez, va participar en la taula rodona “Les entitats com a teixit creatiu i accelerador dels canvis”, espai que va compartir amb representants d’altres entitats, i en què es va debatre sobre el paper de les entitats en la creació de projectes i iniciatives innovadores en els àmbits de l’Educació, l’Esport i la Joventut.

La intervenció de l’ACPJ, que va comptar amb una forta aprovació per part de les persones aplegades a l’auditori, es va centrar en dos eixos fonamentals: la reivindicació de la importància del paper dels professionals de joventut i la necessitat de dotar de més recursos als programes relacionats amb la joventut. 

Valorem molt positivament la participació en el Fòrum Transformacions, ja que no només ens va permetre donar a conèixer la nostra perspectiva respecte al paper que tenen els professionals en les polítiques de joventut, sinó que també va ser un espai d’aprenentatge. Volem agrair, doncs, a la Diputació de Barcelona per haver-nos convidat a formar part d’aquest acte.

Professionals de Joventut de Catalunya participen a Berlín en una formació sobre innovacions democràtiques i participació juvenil

El cap de setmana del 24 al 26 de febrer va tenir lloc a Berlín, una formació per a professionals de joventut en què es van tractar els temes de les innovacions democràtiques i la participació juvenil.

Aquesta formació, emmarcada en el projecte europeu “Democratic Innovation in Youth Work”, va ser organitzada per l’entitat alemanya Citizens For Europe (DE), amb la col·laboració de l’ACPJ, Center for Citizenship Education (PL), i DeGeDe (DE), i va comptar amb la participació de 12 professionals de joventut de Catalunya, Alemanya i Polònia.

Durant la formació es van presentar els vídeos realitzats en el marc del projecte, i la guia amb activitats per a treballar el tema de les innovacions democràtiques i la participació ciutadana amb joves. A més, els tres dies de convivència van afavorir un espai per a la reflexió, i l’intercanvi d’experiències i coneixement entre els participants.

Aviat, el consorci del projecte farà pública la guia d’activitats traduïda al català i al castellà, per posar-la a l’abast de tots els professionals de joventut del territori. A través de la implementació d’activitats com aquesta, l’ACPJ continua treballant per a dotar als professionals de joventut de formació i eines per a dur a terme la seva feina, a la vegada que crea xarxes de solidaritat entre professionals de joventut d’arreu d’Europa.

Innovacions democràtiques en el treball amb joves a Catalunya

L’ACPJ forma part del projecte europeu Democratic Innovations in Youth Work, que té com a objectiu crear noves eines i metodologies per a fomentar la participació ciutadana entre les joves arreu d’Europa. És en el marc d’aquest projecte que l’associació ha dut a terme un treball d’investigació per a trobar al nostre territori projectes o iniciatives que considerem referents en aquest àmbit.

Aquesta investigació ha culminat en la realització de tres vídeos que presenten tres projectes que actualment s’estan duent a terme a Catalunya, i que estan relacionats amb les següents innovacions democràtiques: pressupostos participatius, assemblees ciutadanes, i grups de joves autoorganitzats.

Al vídeo sobre els pressupostos participatius de la Garrotxa, coneixereu que són i com es preparen els Pressupostos Participatius de Joventut de la Garrotxa. Aquest és un projecte participatiu, que es du a terme en coordinació amb el Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa i que s’impulsa des de l’equipament juvenil L’Ideal-Oficina Jove de la Garrotxa, i que té com a principals objectius responsabilitzar els i les joves de les polítiques de joventut, educar en la participació ciutadana, i formar els i les joves en l’organització i gestió de projectes.

El Youth Act és una assemblea ciutadana, impulsada per la Càtedra Re-generation UPF, el grup de recerca JOVIS, el Servei Civil Internacional de Catalunya i el Consell de la Joventut de Barcelona. L’assemblea aplega a joves activistes i a joves membres de l’acadèmia de tot el món, amb l’objectiu de debatre i trobar solucions als reptes globals.

El Grup divers d’Osona, és un grup de joves autoorganitzat, que fomenta la a participació activa dels joves de la comarca amb una visió inclusiva i una perspectiva intercultural. El projecte, iniciativa del Servei de Joventut i del Servei d’Acollida del Consell Comarcal d’Osona, es concep com un espai estable i sostenible de participació, creació i treball en comú per desplegar polítiques públiques de joventut i acollida per Joves a Osona amb una mirada inclusiva.

Els tres vídeos realitzats per l’ACPJ, formen part dels 9 vídeos que s’han preparat en el marc del projecte, i que podeu veure a YouTube.

Aviat, presentarem una guia en què trobareu eines i dinàmiques per a treballar la participació ciutadana amb joves a través d’aquests vídeos.

Ens reunim amb les responsables de la Direcció General de Joventut i de L’Agència Catalana de la Joventut

El dilluns 30 de gener, Rut Ribas, directora general de Joventut, i Laia Giròs, directora de l’Agència Catalana de la Joventut, van rebre a les oficines del carrer Calàbria de Barcelona a part de la junta i a l’equip tècnic de l’ACPJ.

Tres eren els objectius principals d’aquesta reunió; en primer lloc, presentar l’entitat, i les seves actuals línies de treball a les responsables de l’administració, debatre algunes de les reivindicacions dels professionals de joventut associats a l’ACPJ, i per últim, conèixer quines són les perspectives de treball de la Direcció General de Joventut per als mesos que venen.

Després de fer la presentació de l’entitat, vam poder compartir amb les directores generals la necessitat de regular la figura del professional de Joventut. En aquesta línia, l’ACPJ reclama una modificació legislativa que doni resposta a les necessitats dels professionals, i que reguli no només els perfils, i les categories de les persones que treballen amb joves, sinó també que s’estableixin unes ràtios d’obligat compliment. D’aquesta manera s’aconseguiria dignificar les condicions laborals dels professionals de Joventut i milloraria l’acompanyament que aquest ofereixen als joves.

En relació amb el punt anterior, des de l’entitat també vam apuntar cap a l’estabilització dels llocs de treball dels professionals de joventut, com a requisit indispensable per a fomentar un treball de qualitat i per a evitar la pèrdua de coneixement i experiència que aporten els professionals.

També vam poder assenyalar que la manca d’una regulació més acurada dels terrenys d’acampada que fan servir els grups joves, és un problema que afecta els professionals de joventut, i que pot tenir un impacte directe en la seguretat i benestar dels joves, adolescents i infants. Animem, doncs, a l’administració a prendre accions en aquest assumpte.

L’entesa amb les responsables de l’administració va ser fluida, i es van obrir portes a la col·laboració, per a fer front a alguns d’aquests reptes, que són comuns per a l’administració, els joves i els professionals de Joventut.

Des de l’ACPJ, seguirem en contacte amb l’administració, i prendrem les vies necessàries per a assolir els nostres objectius de millorar les condicions laborals dels professionals i visibilitzar la importància del treball amb joves.

Presentem el recurs de la Jornada de Bones Pràctiques en l’àmbit de Joventut 2022

El passat 30 de novembre, vam celebrar a Manresa la Jornada de Bones Pràctiques en l’àmbit de joventut 2022. L’acte, que va tenir lloc a l’espai Jove Joan Amades de Manresa, va comptar amb la participació de més d’una vintena de professionals de joventut de tot el territori. 

Durant la jornada, es van presentar els tres últims projectes en adherir-se a la plataforma: Agents de Salut (Cambrils), Catalitza (Manresa), i el Voluntariat ambiental i social de Calldetenes. A més els participants van poder participar en un debat obert on van compartir experiències amb la resta de professionals.

Si no vas poder assistir a l’acte, o vols més informació sobre tot el que es va viure a la jornada, pots consultar el Recurs de la Jornada de Bones Pràctiques 2022. En aquest recurs trobaràs informació destacada sobre cadascun dels projectes, links d’interès per a ampliar-ne la informació, i un resum de les idees més rellevants que van sorgir durant el debat.  

Recordeu que pròximament obrirem una nova crida, perquè si no hi heu fet encara, presenteu els vostres projectes, com a candidats a adherir-se a la plataforma. Estigueu atents a les nostres xarxes socials o consulteu el nostre web.

Celebrem la Jornada de Bones Pràctiques en l’àmbit de joventut 2022

El dimecres 30 de novembre, més d’una vintena de professionals de joventut de tot el territori, ens vam reunir a l’Espai Jove Joan Amades de Manresa, per celebrar una nova edició de la Jornada de Bones Pràctiques en l’àmbit de Joventut.

La jornada, que va comptar amb la presència de la regidora d’infància, joventut i persones grans de l’Ajuntament de Manresa, Rosa Maria Ortega, va començar amb la presentació dels tres projectes que s’han adherit a la plataforma de Bones Pràctiques durant l’any 2022:

El projecte Agents de Salut, impulsat a Cambrils per l’Ajuntament del municipi i per l’Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils, va ser presentat per l’Alegria Rodríguez, cap del departament de joventut de l’Ajuntament de Cambrils, Laia Salsench, responsable de dinamització de l’Ajuntament de Cambrils, i Joana Abella, infermera de l’Hospital de Cambrils, referent de salut i escola des del 2007 i salut comunitària des del 2016.

La Mariona Altimira, coordinadora de l’àrea de projectes juvenils del Cae i La Xarranca, i la Paula Serrano, tècnica de les àrees de projectes juvenils i de formació de la mateixa entitat, van presentar el projecte Catalitza del Cae de Manresa.

Finalment, la Sílvia Capdevila, dinamitzadora de l’Ajuntament de Calldetenes en els àmbits de comerç i joventut i la Mireia Murillo, tècnica compartida d’Osona centre, ens van parlar del Voluntariat Ambiental i Social, que porten implementant a Calldetenes des de l’any 2013.

Després d’una petita pausa, que els assistents a la Jornada van aprofitar per fer xarxa, es va obrir un espai de debat, en el qual es va parlar de diversos temes relacionats amb els projectes protagonistes de la Jornada. Aquest espai de debat, que va comptar amb una participació molt activa, va esdevenir un enriquidor intercanvi d’experiències entre professionals de joventut.

Per finalitzar l’acte, Alexis Sánchez, president de l’Associació Catalana de Professionals de Joventut, va fer entrega dels Diplomes que acrediten l’adhesió d’aquests tres projectes a la Plataforma de Bones Pràctiques en l’àmbit de Joventut de l’ACPJ.

Per a més informació sobre els projectes podeu consultar la base de dades del web de Bones Pràctiques: https://www.joventut.info/bonespractiques/projecte/