Guia

Xarxa territorial

L’ACPJ organitzarà a través del seus socis una xarxa territorial d’antenes, pensada per a la dinamització i foment de la participació professional en la Plataforma de Bones Pràctiques.

  1. Les antenes seran professionals de joventut, preferentment socis de l’ACPJ, que assumiran voluntàriament la tasca de dinamització.
  2. 3. Cada antena tindrà assignat un territori determinat, que ella mateixa triarà, en funció del seu coneixement i capacitat (un municipi, un conjunt de municipis, una comarca, diverses comarques, etc.)
  3. 4. Les funcions de cadascuna de les antenes són les següents:
  4. Col·laborar en la difusió de les convocatòries de projectes de bones pràctiques
  5. Estar amatent a l’aparició de projectes que potencialment es puguin considerar com a bones pràctiques en el territori per comunicar-ho al Consell Avaluador de Bones Pràctiques
  6. Col·laborar amb la coordinació tècnica de l’ACPJ i del Consell Avaluador per recollir informació d’actualització dels projectes presents en la plataforma
  7. Col·laborar en la difusió de les jornades anuals de bones pràctiques i promoure la participació en elles dels professionals del seu territori
  8. Actuar com a enllaç entre els professionals del seu territori i el Consell Avaluador i a la coordinació tècnica de l’ACPJ.
  9. 5. En la fase de tria de projectes de bones pràctiques, el Consell Avaluador facilitarà un resum de la informació recollida i el farà arribar a totes les antenes, a les quals demanarà l’opinió. Aquesta serà tinguda en compte pel consell a l’hora de seleccionar els projectes que s’han de penjar a la plataforma. Aquesta petició d’opinió es realitzarà una vegada l’any com a mínim i, sempre que sigui possible, es realitzarà a través d’una trobada presencial.

Projectes de Bones Pràctiques

Feu un cop als projectes de la plataforma o ajudeu-nos a trobar nous projectes de bones pràctiques.