Una dotzena de projectes en fase de valoració

Notícies

Una dotzena de projectes en fase de valoració

Tot i que encara hi ha molt temps per rebre propostes de bones pràctiques, el consell avaluador ja disposa d’informació d’una dotzena de nous projectes, ben interessants.

Una dotzena de projectes en fase de valoració

Tres projectes han arribat a través de comentaris dels usuaris d’aquest web, altres tres han estat la resposta a la crida territorial que hem realitzat, un parell s’han recuperat del grup d’activitats que es va descartar per raons formals en la primera selecció de 2013, i la resta són propostes que han posat damunt de la taula els membres del consell. I encara n’esperem moltes més.

A partir d’ara, els membres del consell revisaran i analitzaran les dades disponibles sobre cada projecte i es posaran en contacte amb els seus responsables per demanar ampliacions de la informació. Els trenta criteris de bones pràctiques que constitueixen el fonament de la tria i que podeu consultar aquí serviran per determinar l’interès de cada projecte i per decidir la seva inclusió o no en el recull que anem actualitzant en el web. L’objectiu és incloure com a mínim sis nous projectes el 2014, i s’espera que aquestes primeres dotze candidatures arribin com a mínim fins a la cinquantena per poder fer una tria ben acurada i rigorosa.

D’altra banda, el consell avaluador, tal com consta en els compromisos del projecte, ha realitzat una revisió prèvia dels criteris, basada en l’experiència acumulada de 2012 i 2013, per millorar la precisió dels seus continguts i per afinar a l’hora de realitzar la tria de projectes. La publicació dels criteris revisats coincidirà amb el moment en què s’incorporin nous projectes al recull.

Mentre el consell realitza aquesta feina, l’equip de l’AcPpJ que lidera el projecte actualitza la informació, dades i documents continguts en els tretze projectes de l’any passat. El projecte de bones pràctiques no només pretén mostrar exemples puntuals de programacions d’activitats i serveis, sinó que vol anar fent seguiment de la seva evolució, per entendre i explicar als usuaris del web quines són les dificultats que van afrontant els professionals que en són responsables i els canvis que es produeixen en el seu entorn. Durant la primera quinzena de setembre s’han actualitzat dades dels projectes 360FestCogestió Espai Jove EscorxadorComarkaladaInforma’tNous Voluntaris i Energy Control. En pocs dies es completarà l’actualització de la resta de projectes.