Nits Insòmnia

Projectes

Nits Insòmnia

El Nits Insòmnia és un projecte d’oci alternatiu nocturn adreçat a joves d’entre 16 i 35 anys de la ciutat de Cornellà de Llobregat i municipis adjacents.

Nits Insòmnia

Descripció general

Totalment gratuït, el projecte ofereix la possibilitat de gaudir d’un oci diferent del tradicional creat dels joves pels joves. Anualment, el Nits Insòmnia realitza al voltant de 30 activitats distribuïdes en tres programacions d’oci alternatiu, participatiu i de relació durant els caps de setmana de primavera, estiu i tardor. Les activitats que proposen combinen l’oci amb caràcter lúdic amb diferents temàtiques, com ara l’educació en sexualitat i afectivitat, tallers, esports, arts, cultures del món i/o jocs de taula.

El projecte s’inicia per cobrir les necessitats dels 22.500 joves d’entre 12 i 25 anys de la ciutat de Cornellà – un 26% de la població total de la ciutat – , els quals veuen l’oferta d’oci nocturn reduïda, amb poca selecció fora dels espais d’oci nocturn tradicionals. Inicialment proposat per l’administració pública, el Nits Insòmnia està a poc a poc derivant en un projecte apropiat pels joves i dirigit cap als seus iguals, on la figura d’aquests és clau en la planificació i execució de les activitats proposades, posant els interessos dels i de les joves al centre. 

Amb aquest objectiu, el Nits Insòmnia s’ha associat al projecte del Curs de Dinamització Juvenil impartit per l’equip tècnic de Joventut de l’Ajuntament en coordinació amb associacions juvenils, on es donen les eines necessàries per a què els i les joves puguin ser creadors/es d’aquest oci alternatiu i per tant, apoderar-se del projecte. Es gràcies a aquest curs de dinamització que a poc a poc han sorgit interessos individuals i s’han acabat per conformar un grup de col·laboradors estable anomenat Agents Insòmnia: joves que amb major o menor implicació segons les seves motivacions que s’incorporen al projecte de Nits Insòmnia, com a participants habituals, organitzadors i, fins i tot, exercint la coordinació de diferents nits en les diferents edicions que es realitzen cada any.

Aquesta participació ha permès consolidar el Nits Insòmnia com a un projecte exemplar per als i les joves de Cornellà, oferint un espai no només lúdic, sinó també obert a rebre idees que permetin dur a terme activitats que siguin motivadores i engrescadores per oferir un oci en línia amb els interessos dels i de les joves. Gràcies al seu llarg recorregut, Nits Insòmnia s’ha establert com una alternativa real a l’oferta d’oci nocturn dels joves a Cornellà, combinant activitats de lleure, així com de divulgació informativa amb caire lúdic en diferents àmbits per cobrir les peticions i els interessos dels i les joves de la ciutat.

Al 2007, sorgit de les demandes per part de les joves al Pla Director de Joventut d’alternatives d’oci a la ciutat i l’obertura d’espais i infraestructures fora dels seus horaris habituals, el projecte de Nits Insòmnia és impulsat pel Departament de Joventut de Cornellà de Llobregat i pel procés participatiu d’un Pla Director de Joventut.

Després de la prova pilot realitzada durant aquell any, amb un cap de setmana d’activitats, Nits Insòmnia és un Projecte consolidat i d’èxit amb tretze edicions fins a l’any 2020, incorporant un període d’activitats al llarg de l’any durant tres fases: a la primavera (finals abril – finals maig), a l’estiu (principis juny – principis juliol) i a la tardor (finals octubre – finals novembre). L’horari aproximat de les activitats tallers és de 22h00 a 00h o de 00h a 02h00 durant entre 10 i 15 cap de setmana al any.

Una edició sencera de Nits Insòmnia té un cost de 8.000€ (6.000€ venen del Departament de Joventut i una contribució d’altres departaments o col·laboracions de 2.000€).

Es tracta d’una partida concreta dels pressupostos de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i part de la subvenció de la Diputació de Barcelona.

La realització de Nits Insòmnia està a càrrec del Departament de Joventut i el seu equip tècnic, on la coordinació recau en el/la professional encarregada de programes de territori del departament esmentat. Addicionalment, l’equip tècnic compta amb responsables de les diferents tasques que fan possible el programa.

L’equip tècnic està format per la coordinadora del Departament de Joventut, quatre tècnics de joventut (programes de territori,  programes, punt de voluntariat i punt d’Instituts), a més de dos referents d’Ocupació Juvenil i el col·lectiu d’Agents Insòmnia. Entre els diferents membres, es realitza el disseny, la difusió, la implementació i l’avaluació del projecte, així com el seguiment, la supervisió i les aliances i col·laboracions amb altres entitats i col·lectius, com els Agents Insòmnia els quals s’han incorporat al projecte des de l’any 2020.

A més, cada activitat de Nits Insòmnia és dirigida per talleristes o col·laboradors que fan possible el desenvolupament d’aquestes. A més, hi ha els responsables de la nit, normalment una persona del Departament de Joventut que s’encarrega de fer les gestions necessàries abans, durant i després de l’activitat perquè tot surti correcte en la nit.

Les activitats i el projecte de Nits Insòmnia va dirigit a totes aquelles persones compreses entre els 16 i els 35 anys de la ciutat de Cornellà del Llobregat i municipis propers, englobant al voltant de 22.500 joves.

Els objectius principals del projecte situen als joves com a participants actius i com a beneficiaris del programa. Desenvolupant el projecte com una alternativa a l’oci comú sense ser excloent, el projecte destaca l’agència i les decisions dels i les joves sobre com gaudir el seu temps de lleure i diversió. Així doncs, el projecte està marcat per les ganes, les preferències i els gustos dels i de les joves de la ciutat; amb la intenció que el programa s’apropi tant com sigui possible a les necessitats i desitjos del jovent de Cornellà. Per això, les enquestes i el seguiment per parts dels participants, així com bústies de suggeriments són algunes de les eines per conèixer millor el que volen els joves.

Com a objectiu principal, es busca promoure entre el jovent una alternativa d’oci i temps lliure amb caràcter lúdic, participatiu i de relació durant els caps de setmana. Addicionalment, Nits Insòmnia promou la Participació juvenil al municipi, apoderant el jovent mitjançant cursos de dinamització juvenil, dotant d’eines i recursos per afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant la proposta d’activitats d’interès juvenil i potenciar l’associacionisme juvenil per garantir entitats joves en el teixit associatiu de la ciutat. Al llarg de les 13 edicions de les Nits Insòmnia, s’ha comptat amb la participació de diferents grups de joves implicats en l’organització d’activitats dins del programa, com Apetecorn o Street Workout Cornellà i els joves que van completar el curs de dinamització juvenil el mateix any.

A més, des del 2020, s’ha incorporat la figura d’Agents Insòmnia, joves de Cornellà que van realitzar el curs de Dinamització Juvenil i han continuat estretament relacionats amb el projecte de Nits Insòmnia. Aquests joves s’han encarregat de participar en diferents projectes i activitats de forma voluntària, amb la supervisió del coordinador del projecte i altres tècnics del departament. Amb aquesta figura s’ha aconseguit donar més protagonisme als joves en la mateixa organització del programa en les fases de disseny, implementació, difusió i avaluació.

Com a part dels objectius del projecte, el Nits Insòmnia busca implicar el teixit social en la intervenció per a la millora de les alternatives d’oci nocturn de la gent jove a Cornellà de Llobregat. Per això, s’han obert canals i vies de col·laboració permanents amb entitats públiques i socials per a la programació conjunta d’activitats per a compartir i optimitzar els recursos i els mitjans amb els quals es compta.

Així doncs, algunes de les activitats del Nit Insòmnia van ser organitzades i/o realitzades per associacions, com ara Corresolidaris (2018), Apetecorn (2018), Societat Coral La Unión (2018), Gent i Futur (2018), Citilab (2019) i Street Workout Cornellà (2019). A més, moltes de les activitats ofertades pel Nits Insòmnia són fruit de la col·laboració amb fundacions, artesans, escoles, entitats esportives i empreses locals així com nacionals, ampliant la col·laboració tant amb actors de l’àmbit públic com privat. Addicionalment, el curs de dinamitzadors és organitzat i oferit en col·laboració amb l’associació Abierto hasta el Amanecer.

Una part important del programa és l’ús d’infraestructures i espais públics en horaris no habituals, optimitzant recursos existents i apropant el barri i la ciutat als i les joves.

A més, per tal de millorar l’oferta d’oci nocturn per als joves, el Nits Insòmnia treballa conjuntament amb diferents departaments municipals per dirigir una resposta completa i cohesionada i aconseguir una alternativa integral i estable d’oci nocturn pels joves. Alguns dels departaments amb els quals s’ha col·laborat en les darreres edicions han sigut el Departament d’Acció Comunitària, Departament d’Esports i Departament de Medi Ambient.

Actualment hi ha una cooperació financera amb la Diputació de Barcelona.

Al finalitzar cadascuna de les activitats, es realitzen enquestes als usuaris i usuàries amb la valoració de l’activitat per poder emplenar les fitxes d’avaluació. Per a cada activitat, es realitza una fitxa d’avaluació quantitativa i qualitativa sobre els participants i el funcionament de l’activitat. En aquestes, s’especifica la participació, el perfil dels i de les participants, l’ús de l’espai i del temps així com els punts febles i els punts forts. A més a més, s’indica una descripció completa de l’activitat així com els recursos i els objectius, el que permet una Transparència a l’hora de poder replicar aquest projecte en edicions posteriors, així com en altres contextos i municipis.

Al final de l’any, amb la memòria, s’avalua la totalitat del projecte, destacant la participació i cooperació realitzada amb altres grups i entitats, la participació dels joves, els resultats del curs de dinamització, les novetats, els punts forts i els punts febles del projecte i les propostes de futur.

El projecte Nits Insòmnia posa en relleu la necessitat d’un oci nocturn alternatiu que cobreixi les necessitats de la joventut de Cornellà, però també dels joves dels municipis propers que també veuen l’oferta d’oci nocturn alternativa reduïda o bé, fora dels seus interessos personals. Amb una llarga trajectòria, s’observa com el projecte ha anat creixent i modificant-se per donar una major participació i un rol major a les joves, tant en l’organització com la creació de les diferents activitats de forma envejable. A diferència d’altres projectes d’oci nocturn dins la plataforma, destaca justament el rol dels Agents Insòmnia en la cogestió del projecte i l’àmplia temàtica d’activitats definida per un diàleg constant basat en l’avaluació, la Participació juvenil i el diàleg amb els i les joves en les activitats dutes a terme any rere any. La unió del projecte amb el curs de Dinamització Juvenil justament permet incrementar aquesta participació i diàleg any rere any, mentre ofereix als joves una formació i una experiència professionalitzadora en l’àmbit del lleure.

  1. Projecte evolucionat: Tot i que el projecte va començar com una proposta institucional, la integració del curs de dinamització juvenil com a part va obrir la porta a una cogestió i una major participació dels joves en el projecte.
  2. Participació juvenil: Gràcies a l’evolució del projecte i amb la introducció dels agents Insòmnia el 2019, el projecte Nits Insòmnia s’estableix com un referent en el diàleg amb els beneficiaris així com l’impuls de la seva participació com a organitzadors i talleristes. Els joves són capaços d’incidir directament en el projecte, vinculant-lo als seus interessos i motivacions. Tot i això, amb aquest nou rol dels Agents Insòmnia, es preveu que aquests joves vagin adquirint majors responsabilitats i participació en futures edicions.
  3. Ampli ventall d’activitats i interessos dels i les joves en una sola programació: Nits Insòmnia proposa una alternativa de lleure saludable, proposant activitats que desplacen l’ús de drogues i alcohol com a eix principal de l’oci juvenil. Amb gairebé 30 activitats al llarg de l’any que tracten temes de salut, sexualitat, esport, cultures del món, cinema i entreteniment, jocs de taula o intercanvi d’idiomes permet treballar diferents objectius en un sol projecte.
  4. Aliances fortes i diversificades: El Nits Insòmnia destaca per l’ample ventall de col·laboradors que participen en el projecte i les activitats, tant públics com privats. Per oferir tanta varietat d’activitats, el Nits Insòmnia col·labora anualment amb diferents empreses, clubs d’esports, associacions, entitats i departaments de l’ajuntament. A més, amb la creació dels Agents Insòmnia, el projecte ha creat una plataforma de Participació juvenil amb antics i noves joves participants.
  5. Promou i enforteix els espais juvenils: Cal destacar el rol central que tenen l’obertura dels equipaments juvenils en horari nocturn, remarcant un dels elements principals de les polítiques locals de joventut. Així, també enforteix i renforça la relació dels joves amb la ciutat i aquests espais fora de les programacions més tradicionals.

Si tots els projectes i iniciatives que duem a terme des del Departament de Joventut són important per l’equip professional, les Nits Insòmnia prenen una importància especial. Ha esdevingut un projecte que mostra la forma de treballar i la filosofia del mateix departament pels motius que es mostren a continuació.En primer lloc, és un projecte on el treball en xarxa és essencial. Es necessita altres recursos del mateix Ajuntament, així com d’altres entitats i col·lectius, per fer una proposta on es donin respostes a les necessitats d’oci de les persones joves. No és necessari arribar a tot, el que és, important es que entre totes ens centrem en allò que podem aportar.

En segon lloc, es treballa l’apoderament del jovent. Fer una proposta dirigida per aquest públic sense ell no deixa de ser un treball incomplet. La millor manera que les persones joves sentin que és un projecte per a elles, és mostrant que poden formar part d’ell. A través del curs de dinamització, s’ofereixen eines i recursos perquè les persones implicades puguin fer-se càrrec de les diferents tasques que un projecte d’oci nocturn d’aquestes característiques comporta. A més, en el cas dels joves que no vulguin implicar-se després del curs, té un seguit d’eines que pot aplicar en altres àmbits de la seva vida, tant professionals com personals.

Per últim, les Nits Insòmnia és una filosofia de treball aplicable a altres projectes o petites accions que es poden dur a termes en altres àmbits del treball diari del Departament. La tasca educativa que hi ha darrere, l’apoderament juvenil, el treball en xarxa i la promoció d’hàbits saludables, tant físics com emocionals, fa que sigui extrapolable.

No disposem d’informació per aquest apartat.

No disposem d’informació per aquest apartat.