Les bones pràctiques desembarquen a L’Hospitalet

Notícies

Les bones pràctiques desembarquen a L’Hospitalet

Gràcies a l’Associació d’Estudiants de l’Hospitalet es va presentar la plataforma de bones pràctiques al Centre Cultural la Bòbila, en el marc de la VIII Jornada Formativa per a Consellers i Conselleres Escolars i Delegats i Delegades de Classe.

Les bones pràctiques desembarquen a L'Hospitalet

Gràcies a l’Associació d’Estudiants de l’Hospitalet es va presentar la plataforma de bones pràctiques al Centre Cultural la Bòbila, en el marc de la VIII Jornada Formativa per a Consellers i Conselleres Escolars i Delegats i Delegades de Classe. L’acte va tenir lloc divendres passat, 30 de gener, amb la xerrada que Pep Montes, coordinador de la plataforma, va fer davant d’una vintena de responsables pedagògics d’almenys deu instituts de la segona ciutat de Catalunya.

Les bones pràctiques desembarquen a L'Hospitalet

La jornada té caràcter anual, i es realitza en col·laboració entre la regidoria d’Esports i Joventut de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i l’associació d’estudiants d’aquesta ciutat, una de les més actives i de més llarga tradició del país. El president de l’associació, Ricard Raquer, va conèixer el projecte de bones pràctiques l’octubre passat, als Encuentros Internacionales de Juventud Cabueñes 2014 a Gijón i va pensar que seria una bona idea presentar la iniciativa als docents de la seva ciutat.

Les bones pràctiques desembarquen a L'Hospitalet

En el marc de les jornades formatives els joves estudiants de l’Hospitalet van realitzar sessions i tallers pràctics per proposar mesures concretes al pla de joventut de la ciutat. Van tenir l’oportunitat, a més, de formular les propostes directament a l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, que va participar activament en la jornada. El coneixement de la plataforma, per tant, és una bona oportunitat per recollir idees que es podrien incorporar al pla municipal.

Les bones pràctiques desembarquen a L'Hospitalet

En la seva presentació, Pep Montes va destacar aquells projectes de la plataforma que fan una especial incidència en la relació entre les polítiques de joventut i les iniciatives que es desenvolupen en col·laboració amb els centres d’ensenyament. La seva sessió, dedicada especialment als docents, va permetre als equips pedagògics dels instituts descobrir possibilitats interessants de treball en el marc escolar però sortint enllà de les parets dels instituts. Un dels aspectes més valorats és la possibilitat de connectar els centres i els mateixos estudiants amb el seu entorn immediat. Montes va animar al final de la sessió a visitar la plataforma i a opinar a través de la xarxa sobre els diferents projectes i va demanar també als professors que proposessin nous projectes si tenien coneixement d’alguna iniciativa que pugui merèixer la qualificació de bona pràctica.

Les bones pràctiques desembarquen a L'Hospitalet

En la mateixa jornada va intervenir Imma Marin, directora de Marinva, una organització dedicada a la promoció del joc com a eina pedagògica. La seva xerrada, molt pràctica i participativa, s’anomenava Gamificació, el poder del joc en l’educació.